Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova

Pitanja vezana uz rad studenata u nekoliko su navrata bila aktualna tijekom proteklih 2-3 godine, osobito nakon primjedbi koje su obrtnici dobivali u nadzoru od strane inspekcija. Stoga bi bilo važno uključiti se u otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o obavljanju studentskih poslova, koje je otvoreno do 09.12.2017. godine, a nalazi se na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6339

Otvorena pitanja proizlaze iz nejasnih odredbi još uvijek važećeg Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne novine, broj 16/96, 125/97, 37/06, 59/07 i 30/08), a to se posebice odnosi na naziv ugovora temeljem kojeg redovni studenti rade (naziva se „ugovor o djelu“, a sklapa se za „obavljanje poslova“).

U najavi javnog savjetovanja navedeno je kako je  zaključeno da je potrebno izraditi jedinstveni zakon kojim će se na sustavan i cjelovit način urediti pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova, kojim će se definirati: uvjeti pod kojima studenti mogu ostvarivati pravo na ovu vrstu obavljanja poslova, koji sve studenti mogu obavljati ovu vrstu poslova, reguliranje obveze vođenja evidencija o obavljanju studentskih poslova, definiranje uvjeta za obavljanje djelatnosti posrednika, uspostavljanje mehanizama kontrole ove vrste obavljanja poslova, uređenje sustava zaštite studenata, definiranje uvjeta i načina zaključivanja ugovora o obavljanju studentskoga posla, definiranje obveza naručitelja posla te korištenje naknade za posredovanje.

Kako je ovo pitanje važno za obrtnike, osobito u sezonskim djelatnostima i za pomoćne poslove za koje se koristi rad studenata u većoj mjeri, molimo Vas da nam svoje primjedbe i prijedloge dostavite najkasnije do 04.12.2017. godine na mail: uo.nova.gradiska@hok.hr , radi objedinjavanja i dostave HOK-i.