Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Otvorene su prijave za subvencije za plin mikro, malim i srednjim poduzetnicima

Mikro, mali i srednji poduzetnici s prosječnom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh, od danas se mogu prijaviti za državnu potporu male vrijednosti kojom će ostvariti pravo na subvenciju cijene potrošenog plina od 0,15 lp/kWh. Ova se potpora dodjeljuje kao jedna od mjera Vladinog paketa za ublažavanje rasta cijena energenata i to kao mjera pomoći poduzetnicima koji su se zbog porasta cijena energenata našli u riziku od energetskog siromaštva.

Mjera obuhvaća nešto više od 22 tisuće poduzetnika s 33 tisuće obračunskih mjernih mjesta.

Javni poziv bit će otvoren trajno, a potpora će biti dostupna svim poduzetnicima koji zadovoljavaju uvjete. Svi poduzetnici koji se prijave do kraja travnja potporu će početi koristiti već za plin potrošen u travnju.

Pozivamo poduzetnike da prouče poziv i upute za prijavitelje u kojima su detaljno opisana pravila prihvatljivosti prijavitelja, zahtjeva i troškova te postupak odobrenja zahtjeva i izdavanja i naplate vaučera. Nakon proučene dokumentacije, prijavitelji će prijavu za subvenciju podnijeti kroz aplikaciju kojoj se može pristupiti preko mrežnih stranica Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Postupak prijave za poduzetnike je pojednostavljen te lišen papirne dokumentacije. Većina podataka je unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici trebaju utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev. Nakon unosa potrebnih podataka izračunat će se iznos ukupne potpore koji se određuje prema referentnoj potrošnji pojedinog korisnika. Odluku o dodjeli potpore dobiva poduzetnik, a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer s kojega se u idućim mjesecima odbija subvencionirani iznos zaključno s plinom potrošenim u ožujku 2023. ili do iskorištenja potpore.

Financijska alokacija - za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 600.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava

Iznos potpore - najviši iznos potpore ovisi o prihvatljivim troškovima pojedinačnog zahtjeva. Iznos potpore po pojedinačnom poduzeću ne može biti veći od umnoška povijesnih podataka potrošnje 0,15 HRK, odnosno najviše do 1.500.000,00 HRK. Kako bi se dobila baza za obračun maksimalnog iznosa potpore uzimaju se u obzir podaci o potrošnji plina za definirano obračunsko mjesto za razdoblje od kolovoza 2021. godine do siječnja 2022. Dobivena potrošnja se udvostručuje kako bi se dobio referentni trošak za obračun moguće potpore po obračunskom mjestu, a koja pokriva razdoblje od 12 mjeseci.

Uz ovu potporu, Ministarstvo dodjeljuje i potporu za kućanstva, i to bez potrebe za prijavom.

Sve dodatne informacije, uključujući i primjer formule izračuna nalaze se u Pozivu i uputi za prijavitelje

Izvor: hok.hr