Udruženje obrtnika Nova Gradiška

OPZ-STAT-1- rok dostave 1. rujna 2016.

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (NN 78/15), uvedena je obveza izvješćivanja o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca OPZ-STAT-1.

Navedenim Pravilnikom bilo je predviđeno da će se prvi obrazac OPZ-STAT-1, podnijeti  Poreznoj upravi najkasnije do 20. veljače 2016. godine.

Izmjenama i dopunama Pravilnika koje su objavljene u Narodnim novinama broj 16/16 prolongiran je rok za podnošenje prvog obrasca na 1. rujna 2016. Napominjemo da obveznici Obrasce mogu predavati od 20. veljače 2016. pa je tako do 20. srpnja 2016. godine 18.315 obveznika uspješno je predalo OPZ-STAT-1 putem sustava ePorezna. Obveza dostavljanja izvješća traje do naplate potraživanja u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, uz uvjet da na dan sastavljanja izvješća potraživanja nisu starija od 6 godina.

Izvješće se dostavlja tromjesečno, elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna:

  1. do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,
  2. do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,
  3. do 20. studenoga tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,
  4.  do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine.

Obrazac OPZ-STAT-1 se ne predaje Poreznoj upravi ukoliko porezni obveznik nema dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.

Putem predanih obrazaca Porezna uprava će dobiti informacije o obveznicima PDV-a koji kasne s plaćanjima prema svojim dobavljačima, odnosno koji posluju protivno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i ne drže se zakonom propisanih rokova za podmirenje svojih obveza, što otvara mogućnost prekršajnih sankcija za neplaćanje računa u roku. (foto: e-porezna.porezna-uprava.hr)