Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Optima Telekom uključio se u program HOK ZNA te kreirao posebnu ponudu za sve članove HOK-a