Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Općina Rešetari – Mjere potpore za poduzetnike

Općinsko vijeće Općine Rešetari na svojoj 20. sjednici održanoj 18. 5. 2020. godine, donijelo je Odluku o mjerama potpore u vrijeme trajanja ograničenja i zaštite izazvanih virusom COVID-19.

Ovim mjerama Općina Rešetari nastoji ublažiti negativne gospodarske posljedica na području općine Rešetari, koje je izazvala epidemija virusom COVID-19, te uvedenih mjera nacionalnih tijela s ciljem sprječavanja širenja virusa, a posebice prema poslodavcima kojima je navedenim mjerama zabranjen rad odnosno poslovanje (u daljnjem tekstu: Krizne mjere). Krizne mjere biti će usmjerene prema poslodavcima koji su zbog pandemije morali prekinuti rad, a sve s ciljem očuvanja radnih mjesta i nastavka rada gospodarstvenika s područja Općine Rešetari.

Odlukom su obuhvaćene krizne mjere za poduzetnike:

1. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, i to:
- poduzetnici kojima je privremeno obavljanje djelatnosti zabranjeno Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske - u cijelosti do maksimalno tri mjeseca

2. Oslobođenje od plaćanja naknade za postavljanje reklamnih predmeta, te naknade za korištenje javne površine sa svrhom postave ugostiteljske terase, pokretne trgovine i drugo, i to:
- za poduzetnike kojima je privremeno obavljanje djelatnosti zabranjeno Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske - u cijelosti do maksimalno tri mjeseca

Poduzetnici koji ostvaruju pravo na oslobađanje trebaju ispuniti jedan od Zahtjeva u prilogu ovog teksta i dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Rešetari, V. Nazora 30, Rešetari ili na mail opcina-resetari@sb.t-com.hr do 30.06.2020. godine.

Zahtjev_za_oslobađanjem_plaćanja_javne_površine Zahtjev_za_oslobađanjem_plaćanja_komunalne_naknade

Ostale informacije možete pronaći na stranicama Općine Rešetari, kao i u službenom glasniku - https://www.resetari.hr/images/dokumenti/sluzbeni-glasnik/2020/sl-glasnik-2-2020.pdf 

Izvor: Općina Rešetari