Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Održana Instagram radionica

Instagram radionica, koju je  Udruženje obrtnika Nova Gradiška u suradnji sa obrtom Firefly organiziralo za sve zainteresirane članove, održana je 08.11.2018. godine u prostorijama Udruženja obrtnika Nova Gradiška. Cilj radionice bio je bolje upoznavanje članova sa prednostima koje im nudi ova platforma, da usvoje nova znanja kako bi podigli promociju svojih proizvoda i usluga te proširili svoja početna znanja i povećali angažman postojećih i potencijalnih kupaca.

Na radionici su polaznici naučili kako je u današnje vrijeme bitno ulagati u digitalni marketing, upoznati su sa novostima u aplikaciji, dobili su informacije kako kreirati i upravljati poslovnim Instagramom te na koji način se promovirati i povećati pratitelje i buduće korisnike i kupce njihovih usluga i proizvoda. Radionica je bila interaktivna, a prisutni su se aktivno uključivali u rad.