Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Održana edukacija – Uvid u Internet marketing

U prostorijama Udruženja obrtnika Nova Gradiška, u srijedu, 21. ožujka 2018. godine, održana je besplatna edukacija – Uvid u Internet marketing (Kako se koristiti društvenim mrežama i web stranicom) za obrtnike i sve zainteresirane.

Edukacija je održana u organizaciji Udruženja obrtnika Nova Gradiška u suradnji sa obrtom FIREFLY iz Nove Gradiške.

Kako se u današnje vrijeme brzorastuće tehnologije u poslovnom okruženju nameće potreba digitalne pismenosti da bi ostali konkurentni na tržištu, Internet marketing treba postati neizostavni dio poslovne strategije svakog obrtnika i poduzetnika.

Predavači su bili g. Igor Čeliković iz Nove Gradiške, vlasnik obrta Firefly i g. Ivan Katić iz Slavonskog Broda, vlasnik Rockbell studia.

Igor Čeliković je tako prisutne upoznao sa pojedinim terminima koji se koriste u Internet marketingu te prednostima koje im Internet marketing pruža kako bi svoje proizvode i usluge što bolje prezentirali i ponudili na internetu. Prezentirao im je primjere dobre i loše vizualne prezentacije te vjerodostojnosti pri svom predstavljanju na internetu, prvenstveno na društvenim mrežama Facebooku i Instagramu.

Ivan Katić je prisutne upoznao sa važnošću izrade web stranice, njenim izgledom i informacijama koje se trebaju nalaziti na istoj te o prednostima povezivanja web stranica sa društvenim mrežama.

Prisutni su aktivno sudjelovali u edukaciji postavljajući pitanja.

U planu je, ovisno o iskazanom interesu, organizirati i radionice vezane na ovu temu kako bi se zainteresirani pobliže upoznali sa načinom prezentacije svojih proizvoda i usluga na društvenim mrežama.

edukacija3edukacija4