Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Održana edukacija: Modul 2 Prevencija sindroma sagorijevanja („Burn out“) na radnom mjestu – zaštita mentalnog zdravlja obrtnika

U Starcima je 04.09.2022. godine održana cjelodnevna radionica: "LEAD" - TRENING VOĐENJA I UPRAVLJANJA (LEADERSHIP) I PREVENCIJA SAGORIJEVANJA (BURNOUT) U OBRTNIŠTVU : Modul 2 Prevencija sindroma sagorijevanja („Burn out“) na radnom mjestu – zaštita mentalnog zdravlja obrtnika.

Radionicu je vodila Marina Bujas, mag. soc. and paed.

U sklopu LEAD aktivnosti održat će se i javna tribina do kraja 2022. godine na kojoj će biti predstavljena i brošura kao rezultat prethodnih LEAD aktivnosti.

Navedena aktivnost je dio projekta „OBRTNIK“, koji Udruženje obrtnika Nova Gradiška provodi u 2022. godini.

 

Projekt se sufinancira u visini od 90% sredstvima Brodsko-posavske županije, koja su odobrena u okviru Javnog poziva za financiranje projekata/programa Obrtničke komore Brodsko-posavske županije i Udruženja obrtnika na području Brodsko-posavske županije u 2022. godini. Ukupna vrijednost projekta je 59.953,00 kn.

Projekt obrtnicima omogućava podizanje konkurentnosti i stjecanje novih kompetencija kroz rad na osobnim vještina komunikacije i podnošenja stresa te sudjelovanje na predavanjima o aktualnoj tematici obrtništva.

Sve aktivnosti projekta "OBRTNIK" su potpuno besplatne za članove Udruženja obrtnika Nova Gradiška.