Udruženje obrtnika Nova Gradiška

ODLUKA O POSEBNOM NAČINU RADA TRŽNICA ZA VRIJEME TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine" br.82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 08. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
O POSEBNOM NAČINU RADA TRŽNICA ZA VRIJEME
TRAJANJA PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.
Ovom Odlukom ureduje se poseban način rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19.

II.
Dopušta se rad zatvorenih objekata u sastavu tržnica (prodavaonice i kiosci) na kojima se može kontrolirati ulaz na tržnicu, uz pridržavanje stroge mjere socijalnog distanciranja, a u kojima se prodaje:

 • hrana;
 • higijenski artikli;
 • lijekovi;
 • veterinarsko-medicinski proizvodi;
 • poljoprivredni lijekovi i
 • hrana za životinje.

III.
Dopušta se rad prodajnih mjesta (klupe) na tržnicama koje su zatvoreni objekti ili ograđeni prostori i na kojima se može kontrolirati ulaz na tržnice, uz pridržavanje stroge mjere socijalnog distanciranja, a na kojima se prodaje:

 • riba
 • mlijeko i mliječni proizvodi
 • voće i povrće.

IV.
Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju tržnicama iz točke II. i Ill. ove Odluke obvezne su, pored mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno osigurati i ulaz i izlaz ograničenog broja kupaca kako bi se smanjio fizički kontakt i održao propisani razmak od 3 do 5 metara između prodavača međusobno te prodavača i kupca. Propisani razmak od 3 do 5 metara mora se održavati i između kupaca koji se nalaze u prostoru tržnice.

V.
Za prodajna mjesta iz točke III. Ove Odluke, pravne ili fizičke osobe koje upravljaju tržnicama obvezne su, pored općih mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno postaviti i pregrade, odnosno zaštite od pleksiglasa kako bi bili ispunjeni svi uvjeti i sigurnosne mjere za zaštitu kupaca i prodavača.

VI.
Dopušta se prodaja na malo voća, povrća i cvijeća iz vozila u ograđenim prostorima na otvorenom („princip zelene tržnice").

Pod ograđenim prostorom iz stavka 1. ove točke smatra se površina na otvorenom, koja je ograđena ogradom i ima kontrolirani ulaz i izlaz vozila te regulaciju prometa.

Prodajna mjesta iz stavka 1. ove točke mogu biti gospodarska ili osobna vozila, između kojih se moraju uspostaviti sigurnosne mjere razmaka í to:

 • najmanje 3 metra između vozila koja su prodajna mjesta;
 • najmanje 3 metra između vozila kupca koji je na prodajnom mjestu i vozila slijedećeg kupca.

Prodaja proizvoda iz stavka 1. ove točke mora se organizirati na način da se unaprijed pripreme pakiranja kako bi se kupci što kraće zadržavali na prodajnom mjestu.

VII.
Na tržnicama iz točke II. i III. ove Odluke te na prodajnim mjestima iz točke VI. ove Odluke mora se, pored općih mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno:

 • osigurati da se kod ulaza u tržnice i prodajna mjesta, kao ì u samim prostorima tržnica, ne stvaraju gužve, te dati jasne upute i istaknuti ih na sve ulaze u tržnice i na vidìjiva mjesta u prodavaonicama i kioscima
 • primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
 • organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika i kupaca uz poštivanje stroge mjere socijalnog distanciranja
 • redovito provjetravatì prostore
 • u tržnicama, u prostorima za korisnike osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolest

U privitku Odluka Stožera CZ RH:
Odluka - tržnice poseban režim rada 08.04.2020.

IZVOR: Brodsko-posavska županija