Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Obrtnici se nisu dužni upisati u Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova, a uspostavljen je Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Registar u ime Ministarstva financija - Ureda za sprječavanje pranja novca operativno vodi Financijska agencija.

Registar sadrži podatke o stvarnim vlasnicima trusta i pravnih subjekata:
-    trgovačkih društava
-    podružnica stranih trgovačkih društava
-    udruga
-    zaklada
-    fundacija
-    ustanova

Trgovačka društva, udruge i drugi gore navedeni subjekti dužni su dostaviti podatke o stvarnim vlasnicima do 31.12.2019., i to bez plaćanja naknade:
-    putem web aplikacije FINA-ine agencije uz certifikat
-    u poslovnicama FINA-e na za to predviđenim obrascima 

Osnovna svrha uspostavljanja Registra je povećanje transparentnosti podataka o stvarnom vlasništvu i smanjenje mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te sprječavanje financiranja terorizma.

Obrtnici nisu obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika te stoga nisu dužni u Registar stvarnih vlasnika upisati podatke o stvarnim vlasnicima.