Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Obrtnici „dobitaši“ mogu dobit utvrđivati prema novčanom načelu

Obrtnici koji su obveznici poreza na dobit u 2017. godini ukoliko to žele, mogu pod određenim uvjetima preći na utvrđivanje dobiti prema novčanom načelu (načelu blagajne) koje se primjenjuje kod obveznika poreza na dohodak.

Za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. poreznu osnovicu prema novčanom može utvrditi:

  • porezni obveznik koji u prethodnom poreznom razdoblju (2016.) nije ostvario prihode veće od 3.000.000,00 kuna te ako
  • dostavi izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice Poreznoj upravi do 15. siječnja tekuće godine, a iznimno u 2017. godini do 31. siječnja 2017.

Poreznim obveznikom koji može utvrdi poreznu osnovicu prema novčanom načelu smatra se pravna osoba ili fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit za prethodnu 2016. godinu te fizička osoba koja je za prethodnu 2016. godinu bila obveznik poreza na dohodak, a od 1. siječnja 2017. godine je postala obveznik poreza na dobit.

Porezni obveznik koji je i obveznik poreza na dodanu vrijednost može izabrati način utvrđivanja porezne osnovice prema novčanom načelu ako primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama sukladno posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost.

Uz izjavu o promjeni načina utvrđivanja porezne osnovice, ukoliko nije podnesena prijava poreza na dobit ili prijava poreza na dohodak za 2016. godinu, porezni obveznik dostavlja podatak o ostvarenim prihodima ili primicima u prethodnom poreznom razdoblju.

Prema novčanom načelu, financijski učinci poslovnih događaja priznaju se tek u trenutku u kojemu su novac i novčani ekvivalenti primljeni ili isplaćeni.

Porezni obveznik je dužan izabrani način utvrđivanja porezne osnovice zadržati najmanje 3 porezna razdoblja.

Porezni obveznik primjenjuje na istovjetan način sve odredbe Zakona o porezu na dobit.

Nema zapreka za korištenje poreznih olakšica.

Podnosi godišnju poreznu prijavu na Obrascu PD-NN.