Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Obratite pozornost na izdavanje i upis promjena na PK kartici

Porezna uprava izdaje poreznu karticu - Obrazac PK samo u obliku elektroničkog zapisa od 1. siječnja 2018. godine. Elektroničkim zapisom Obrasca PK smatra se onaj obrazac koji ima oznaku elektroničkog zapisa i koji nije potpisan vlastoručnim potpisom ovlaštenog službenika te nema otisak pečata nadležne ispostave Porezne uprave. Isti se ne smatra Obrascem PK izdanom u papirnatom obliku.

Porezne kartice izdane u papirnatom obliku zaključno s 31. prosincem 2017. (porezne kartice na kojima se nalazi potpis službene osobe i otisak pečata nadležne ispostave Porezne uprave) pri raskidu radnog odnosa ili prestanku isplate mirovine ili pri promjeni podataka potrebno je vratiti u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Izdani elektronički zapisi Obrasca PK u navedenim slučajevima ne vraćaju se nadležnoj ispostavi.

U nastavku se nalaze odgovori na najčešće postavljena pitanja:

1. Hoće li poslodavac moći koristiti osobni odbitak u slučaju kad radniku prestane radni odnos pri isplati posljednje plaće?  

U slučaju odjave radnika s obveznog mirovinskog osiguranja temeljem radnog odnosa, poslodavac od toga trenutka više ne može koristiti osobni odbitak pri isplatama koje će slijediti nakon dana odjave (npr. u slučaju raskida radnog odnosa s 31.12. pri isplati plaće za prosinac u siječnju poslodavac ne može koristiti osobni odbitak, već će radnik svoje pravo konzumirati kod drugog (sadašnjeg poslodavca) ili u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak).

2. Koju dokumentaciju je poslodavac dužan prikupiti u slučaju izdavanja i/ili promjena PK kartice?

U slučaju da zahtjev za izdavanje odnosno promjenu podataka na Obrascu PK kartici u ime radnika predaje poslodavac putem sustava ePorezna, prije bilo kakvog postupanja poslodavac mora ishoditi pismenu suglasnost radnika te nakon toga poslati zahtjev nadležnoj Poreznoj upravi. Poslodavac nije dužan prikupljati niti dostavljati Poreznoj upravi dokaze odnosno dokumentaciju temeljem kojih radnik traži izmjene (primjerice rodni list, vjenčani list i sl.). Porezna uprava, nakon zaprimanja zahtjeva, provest će postupak provjere i ako može sama, putem dostupnih podataka, utvrditi opravdanost zahtjeva i provesti tražene izmjene i o tome obavijestiti poslodavca putem sustava ePorezna. U slučaju potrebe dodatnog dokazivanja Porezna uprava obavijestit će poslodavca, opet putem sustava ePorezna, o tome da radi obrade zahtjeva, postoji potreba da radnik dođe u nadležnu ispostavu Porezne uprave, zbog dodatnog dokazivanja činjenica navedenih u zahtjevu. Prema navedenom, poslodavac ne snosi odgovornost za točnost dostavljenog zahtjeva, već je teret dokazivanja i dalje na radniku.

3. Hoće li Porezna uprava i dalje printati (tiskati) Obrasce PK ili će se sve odvijati elektroničkim putem?

U slučajevima kada poslodavac nije korisnik e-porezne, radniku će Porezna uprava izdati Obrazac PK koji će imati oznaku elektroničkog zapisa. Tako isprintan elektronički zapis Obrasca PK radnik je dužan dostaviti svom poslodavcu.

U slučajevima kada su poslodavci korisnici e-porezne, Porezna uprava će svaku promjenu podataka na Obrascu PK dostaviti u pretinac poslodavca e-porezna, odnosno radniku putem sustava ePorezna (ako je radnik/građanin aktivirao uslugu eGrađani).

Ako radnik kojem je poslodavac korisnik ePorezne zatraži izdavanje/promjenu podataka putem ispostave Porezne uprave, nadležna ispostava zaprimiti će i obraditi zahtjev te o tome elektroničkim putem izvijestiti poslodavca, a na zahtjev radnika isprintati elektronički zapis Obrasca PK. Ovdje je potrebno napomenuti da radnik kojem je poslodavac korisnik ePorezne nije dužan isprintani elektronički zapis Obrasca PK dostaviti svome poslodavcu.

4.Jesu li poslodavci dužni preuzeti obvezu izdavanja novih i upisa promjena na PK karticama?

Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak za poslodavce nije propisana obveza izdavanja PK kartice odnosno obveza upisa promjena na PK kartici već je poslodavcima samo omogućeno izdavanje/upis promjena na istoj. Naime, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak izdavanje i/ili upis promjena podataka na PK kartici omogućen je na tri načina:
- putem Porezne uprave ili
- putem sustava e-građani (sam radnik) ili
- putem e-porezne (poslodavac)