Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Objavljeno izvješće o stanju u strukovnom obrazovanju te izvješće o analizi potreba poslodavaca u području naukovanja u Hrvatskoj

U sklopu projekta Get involved in EP4A: European Partnerships for Apprenticeships, izrađeno je i objavljeno izvješće o stanju u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj te izvješće o analizi potreba obrtnika, malih i srednjih poduzetnika u području naukovanja.

Polazeći od metodologije koju su izradili partneri iz Regionalne razvojne agencije Senec-Pezinok iz Slovačke, u izvješću o državi opisana je situacija na tržištu rada, gospodarski sektori te sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Poseban je naglasak stavljen na jedinstveni model obrazovanja, unutar kojeg se provodi naukovanje. Osim posebnosti naukovanja, opisan je i pravni okvir, struktura upravljanja, sadržaji i ishodi obrazovanja, suradnja između mjesta obrazovanja, potpore poslodavcima, osiguranje kvalitete, uvjeti rada i učenja naučnika. Na kraju izvješća istaknute su prepreke koje sprječavaju poslodavce da se uključe u naukovanje, prednosti naukovanja za poslodavce te preporuke, čija bi realizacija omogućila da se u naukovanje uključi veći broj poslodavaca.

Osim izvješća o državi, izrađeno je i izvješće o analizi potreba poslodavaca. Analiza potreba izrađena je na temelju 759 ispunjenih upitnika, 250 odrađenih intervjua te jednog sastanka fokus grupe na kojem je sudjelovalo 5 poslodavaca. Analiza upitnika pokazala je kako preko 96 % ispitanika zna što je naukovanje, a 58 % dosad je sudjelovalo u shemama naukovanja. 81,4% ispitanika bi uzelo naučnika na naukovanje, a na pitanje što ih najviše za to motivira čak 72 % navodi da je to dobivanje nove kvalificirane radne snage. Konačno, preko 60 % ispitanika daje najveću ocjenu važnosti potpore shemi naukovanja za budućnost tržišta rada, čime se jasno pokazuje kako velik dio ispitanika prepoznaje važnost aktivnog uključivanja u strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Print

Intervjui su se fokusirali na tri najvažnije teme: opću svijest o naukovanju, glavne prepreke sudjelovanju te motivaciju poslodavaca za uključivanje u naukovanje te kako se ona može povećati. Intervjui su potvrdili kako je poslodavcima najveća motivacija za primanje učenika na naukovanje upravo mogućnost dobivanja obučenog radnika u budućnosti. Velik dio ispitanika ističe da bi im financijske potpore koristile, a posebno time misle na poticaje za nabavu materijale i opreme za poduku naučnika, zaštitu na radu te naknadu štete koja je nastala na uređajima od strane učenika.

Sastanak fokus grupe još jednom je potvrdio rezultate dobivene upitnicima i intervjuima te je osim toga omogućio poslodavcima da iznesu svoje probleme te predlože moguća rješenja. Posebno su istaknuli problem odgovornosti koju poslodavac preuzima primajući učenika na naukovanje, zbog čega posebno važnim smatraju rad na partnerstvu svih dionika uključenih u strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Cijelo izvješće moguće je pronaći na sljedećem linku: http://supportapprenticeships.eu/hr/preuzimanja/