Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Objavljen Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo.

Prijave se zaprimaju isključivo od 11.07.2016. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine. Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Namjena sredstava je za:

- obrazovanje u 2015. i 2016. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)

- ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2015. i 2016. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - 1.200,00 kuna
Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti -najviše 3.200,00 kuna
Polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna
Pripremu za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna
Prekvalifikaciju - stvarni troškovi školarine
Polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna
Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11.07.2016. godine na adresu:

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
„Prijava na Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Javni poziv COO
Program COO
Prijavni obrazac COO Fizičke osobe
Prijavni obrazac COO Gospodarski subjekti
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore