Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Objavljen natječaj Internacionalizacija poslovanja

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 29. ožujka natječaj financiran iz EU Fonda za regionalni razvoj „INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova“.

Predmet Poziva je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima sa ciljem povećanja sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te doprinos povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Ukupna raspoloživa sredstva, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 38.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju iznose od 100.000,00—1.000.000,00.

Intenziteti potpore:
- za mikro i malo poduzeće 85 %,
- za srednje poduzeće 65 %.

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti:
- nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com , www.auma.de
- prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač,
- troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH,
- izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH,
- sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH,
- troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta.

Geografska ograničenja -rezultati projekta moraju imati ekonomski i društveni učinak u Republici Hrvatskoj.

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 3. svibnja 2017. godine na adresu:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2017. godine.

Sve informacije sa detaljnim opisom prihvatljivih troškova po projektnim aktivnostima dostupne su na poveznici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1386