Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Objavljen Javni poziv Certifikacijom proizvoda do tržišta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga “Certifikacijom proizvoda do tržišta“.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost i namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Cilj Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna. Prijave se zaprimaju od 22. svibnja 2017. do 31. prosinca 2018.

Detaljnije informacije o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga kao i cjelokupna natječajna dokumentacija nalazi se na web stranici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406