Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Objavljen Javni natječaj za kreditiranje poduzetnika na području grada Nove Gradiške PROGRAM – „KREDITIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA – SUBVENCIJA KAMATA“

Grad Nova Gradiška objavio je Javni natječaj za kreditiranje poduzetnika na području grada Nove Gradiške za PROGRAM „KREDITIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA – SUBVENCIJA KAMATA“.

Korisnici kredita su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: d.o.o., j.d.o.o., obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Nove Gradiške i namjeravaju ulagati na području Grada, koji imaju podmirene obveze prema Gradu Nova Gradiška i RH.

Najniži iznos kredita koji se može zatražiti je 30.000,00 kn, a najviši 370.000,00 kn.

Namjena kredita - kratkoročni krediti za obrtna sredstva.
Kredit se ne može koristiti za refinanciranje, odnosno zatvaranje obveza po kreditima banaka, krediti se ne odobravaju za ulaganja u kockarnice i igračnice, u vrijednosnice i financiranje ekološki neprihvatljivih projekata.

Rok otplate kredita je najviše do 12 mjeseci, rok iskorištenja kredita najviše do 6 mjeseci, a dinamika otplate kredita se dogovora s bankom.

Grad Nova Gradiška subvencionira kamatu na poduzetničke kredite s 2 postotna poena, a subvencionirana kamata odobrava se kao de minimis  potpora.

Instrumenti osiguranja povrata kredita određuju se u dogovoru s bankom kao i način isplate sredstava.

Obrasci zahtjeva za poduzetnički kredit, popis dokumentacije, izjava o korištenim de minimis potporama i dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Nove Gradiške, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška kao i na službenoj stranici Grada www.novagradiska.hr .

Zahtjevi s propisanom dokumentacijom predaju se u 2 (dva) primjerka osobno ili poštom na adresu:
GRAD NOVA GRADIŠKA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
TRG KRALJA TOMISLAVA 1
35400 NOVA GRADIŠKA

Povjerenstvo za provedbu Programa predlaže poduzetničke projekte za Poduzetničke kredite i dostavlja ih s pripadajućom dokumentacijom Banci.

Korisnici kredita će kredite realizirati preko sljedećih poslovnih banaka s kojima su potpisani Ugovori o provedbi projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava-subvencija kamata“:
- Kentbanka  d.d.
- Privredna banka Zagreb d.d.
- Zagrebačka banka d.d.
- Splitska banka d.d.

Konačnu odluku o odobrenju kredita, sukladno svojoj poslovnoj odluci, donosi banka, s kojom Korisnik kredita zaključuje ugovor o kreditu.

Javni natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava.

U privitku tekst Javnog natječaja te potrebni obrasci.

Javni natječaj - KREDITIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA - SUBVENCIJA KAMATA
ZAHTJEV -1. 2.