Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Obavijest/poziv na prijavu nezakonitog obavljanja poslova zaštite na radu

Sukladno uputi Zavoda za unapređivanje zaštite na radu objavljujemo tekst Obavijesti/poziva na prijavu nezakonitog obavljanja poslova zaštite na radu.

"Zakonom o zaštiti na radu (NN, br. 71/14. i 118/14., u nastavku Zakon) uređuje se sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, opća načela prevencije i pravila zaštite na radu, obveze poslodavca, prava i obveze radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu, te nadzor i prekršajna odgovornost. Zakonom i podzakonskim propisima definirani su poslovi zaštite na radu te tko ih i pod kojim uvjetima može obavljati.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu (u nastavku: Zavod) javna je ustanova nadležna između ostalog za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta i izdavanje odobrenja za obavljanje poslova zaštite na radu, kao i nadzor rada ovlaštenih osoba. U svojem djelovanju Zavod je uočio pojavu nezakonitog nuđenja usluga i rada u području zaštite na radu od strane određenih subjekata. Korisnicima tj. poslodavcima se nude razne usluge u području zaštite na radu za koje ti ponuditelji ne posjeduje valjano rješenje o ovlaštenju. O takvim nezakonitim slučajevima Zavod je obavijestio nadležna tijela, kako bi se spriječio i sankcionirao nezakoniti rad. Pokušajem nelegalnog rada u području zaštite na radu nanosi se šteta ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu te poslodavcima u slučaju angažiranja takvih subjekata, a istovremeno se ugrožava sigurnost i zdravlje radnika te drugih osoba na radu.

Evidencija svih pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za poslove zaštite na radu u Republici Hrvatskoj nalazi se na internetskim stranicama ovog Zavoda, pa je uputno da se prilikom razmatranja ponude poslodavci kao korisnici usluga prethodno prije sklapanja poslovnih ugovora o istome informiraju, a isto mogu učiniti i neposredno u kontaktu sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu.

Ovom prilikom podsjećamo i na prekršajne odredbe Zakona o zaštiti na radu. Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova zaštite na radu ako poslove zaštite na radu ne obavlja u skladu s dobivenim ovlaštenjem, a novčanom kaznom u iznosu od 120.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ili poslodavac pravna osoba ako obavlja poslove zaštite na radu bez izdanog ovlaštenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

POZIVAMO sve koji uoče određene nepravilnosti bilo u radu ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu ili pokušaj nezakonitog nuđenja usluga i rada u području zaštite na radu od strane određenih subjekata da to prijave ovom Zavodu (putem obrasca ili na adresu: ravnateljstvo@zuznr.hr) koji će sukladno svojim ovlastima poduzeti odgovarajuće mjere ili će u slučaju nadležnosti druge institucije takvu prijavu istima proslijediti na postupanje."