Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Novi blagajnički maksimum za obrtnike „dobitaše“

Fizička osoba obveznik poreza na dobit („obrtnik dobitaš“) u 2017. godini određuje visinu blagajničkog maksimuma kao mikro, mali ili srednji subjekt, ovisno o zadovoljavanju uvjeta o veličini poduzetnika iz Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Visinu blagajničkog maksimuma određuje obveznik fiskalizacije internim aktom, a najviše do:
1. mikro subjekti - 10.000,00 kn
2. mali subjekti - 30.000,00 kn
3. srednji subjekti - 50.000,00 kn

Prema kriterijima iz Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, poduzetnici su razvrstani na:

1. Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje:

-          prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika,
-          prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

2. Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje:

-          prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika,
-          prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

3. Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje:

-          prosječno godišnje imaju zaposleno više od 50 a manje od 250 radnika,
-          prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti veći od 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti većoj od 10.000.000,00 eura.

Blagajnički maksimum za fizičku osobu obvezni­ka poreza na dohodak („obrtnik dohodaš“) i dalje je 10.000,00 kn.