Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Nove mjere poticanja zapošljavanja na području Općine Cernik za 2021. godinu

Općina Cernik je na svojoj službenoj web stranici objavila da je donijela nove mjere za poticanje zapošljavanja na području Općine za 2021. godinu kroz Program poticanja zapošljavanja.

Programom se utvrđuje  način i mjerila za poticanje zapošljavanja, pokretanje gospodarske aktivnosti te razvoj poduzetništva i obrtništva na području Općine Cernik  u 2021. i to kroz poticanje zapošljavanja nezaposlenih osoba i poticanje osnivanja novih obrta/trgovačkih društava.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi subjekti malog
gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodstva (NN
29/02.,63/07,53/12,56/13 i 121/16.), a svrstavaju se u mikro i male subjekte malog
gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište ili poslovna jedinica, odnosno prebivalište na području Općine, te zapošljavaju nezaposlenu osobu sa područja Općine ili planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog pogona.

Poticaji za zapošljavanje
Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici koji su u 2021. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Općine , na
neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile
zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja i to jednokratni poticaj od:
- 7.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja VŠS i VSS i/ili
prvostupnik/baccalaureus i mag. struke na radnom mjestu VŠS ili VSS struke,
- 5.500.00 kuna za jednu novozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja SSS i VKV na
radnom mjestu SSS i VKV struke i
- 3.500,00 kuna za jednu novozaposlenu osobu sa stupnjem obrazovanja NKV i bez
zanimanja.

Poticaji za početak obavljanja registrirane djelatnosti
Sufinancirati će se pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine radi poticanja povećanja broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti . Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti poduzetnici koji nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca
Potpora se može dodijeliti za troškove nastale nakon 01.01.2021. i to;
-jednokratni poticaji u iznosu do 3.000,00 kuna - za izradu poslovnih planova/investicijskih programa, administrativni troškovi/upis u registar, troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, sudski vještaci, minimalni tehnološki uvjeti za poslovni prostor , studija utjecaja na okoliš, izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i/ili informatičko obrazovanje , razne dozvole i slično.
- i nabava opreme vezano za djelatnost gospodarskog subjekta -podnositelja zahtjeva.
Najviši iznos nepovratne potpore iznosi do 50 % prihvatljivih dokumentiranih troškova, a
najviše do 10.000,00 kuna.

Korisnici sredstava iz ovog Programa podnose Zahtjev na adresu: Općina Cernik,
Jedinstveni upravni odjel, Frankopanska ulica 117, Cernik , 35400 Nova Gradiška.

PROGRAM važi do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu Općine Cernik.

Za sve potrebne informacije i obrasce, obratite se Općini Cernik na:
Tel./Fax.: 035/369-050
e-mail: opcina@cernik.hr

IZVOR: Općina Cernik