Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Nove mjere aktivne politike zapošljavanja 2020. godina

Sukladno Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini od 1. siječnja 2020. godine u provedbi će biti:

1. Potpore za zapošljavanje – poduzetnici koji djeluje profitno te imaju najmanje jednog zaposlenog, uz mjeru mogu zaposliti još radnika.

2. Potpore za usavršavanje – ako je zaposlenicima potrebna dodatna edukacija, uz mjeru poslodavac može ostvariti pravo na potporu za usavršavanje.

3. Potpore za samozapošljavanje – za buduće poduzetnike koji planiraju pokrenuti vlastiti posao, saznajte kako ostvariti pravo na bespovratna financijska sredstva.

4. Obrazovanje nezaposlenih i zaposlenih  – stjecanje novih ili usavršavanje postojećih znanja i vještina koje su trenutačno potrebne na tržištu rada.

5. Osposobljavanje na radnom mjestu – stjecanje praktičnih znanja i vještina u svojoj struci te dobivanje potvrde od poslodavca ili javne isprave o osposobljenosti.

6. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva – mjera za prve korake na tržištu rada, stjecanje prvog radnog iskustva i ostvarivanje uvjeta za polaganje stručnog/majstorskog ispita.

7. Javni rad – mjera za aktivaciju na društveno korisnim poslovima.

8. Potpore za očuvanje radnih mjesta – u slučaju privremenih teškoća u poslovanju, provjerite kako možete očuvati radna mjesta svojih zaposlenika.

9. Stalni sezonac – mjera za ostvarivanje uvjeta za potporu osobama koje rade sezonske poslove.

Pri provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, a imajući u vidu promjene na tržištu rada, naglasak će biti na provedbi mjere Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo koja će mlade osnažiti za samostalan rad te im omogućiti prvo zapošljavanje/odrađivanje pripravničkog staža uz sklapanje ugovora o radu. Cilj ove mjere je osigurati stjecanje radnog iskustva kroz primjenu ugovora o radu te samim time osigurati osobama sva prava i prednosti koje nosi ugovor o radu u odnosu na druge oblike rada. Navedeno se odnosi na naknadu za rad odnosno plaću sukladno razini obrazovanja i složenosti poslova koje osoba obavlja, materijalna i druga prava iz kolektivnog ugovora, prava za vrijeme privremene nesposobnosti, a prije svega ekonomsku i socijalnu sigurnost.

Iz navedenih razloga, u 2020. godini neće se provoditi mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva.

Najveće izmjene odnose se na promjenu intenziteta potpore u mjeri Potpore za zapošljavanje na način da će se u 2020. godini (su)financirati 50% ili 75% plaće bez gornjeg ograničenja, a prema aktima o plaći koju poslodavac isplaćuje.

U Potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo u 2020. godini bit će definirana nova ciljana skupina za korištenje potpore u javnom sektoru koja obuhvaća nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju i obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih, a kako bi im se omogućilo da svoj obvezni pripravnički staž odrade u cijelosti.

Vezano uz Potpore za usavršavanje, za razliku od 2019. godine, uz postojeće razloge zbog kojih su poslodavci mogli podnijeti zahtjev za korištenje potpore za usavršavanje u 2020. dodane će biti i organizacijske promjene te promjene strukture proizvodnje i metode rada.

Kod Potpora za samozapošljavanje, u 2020. godini se uvode tri vrste potpore s obzirom na područje u kojem osoba ima prebivalište i u kojem otvara poslovni subjekt.

Kada govorimo o Obrazovanju i osposobljavanju, uvedene su izmjene u mjeri osposobljavanja nezaposlenih osoba kod poslodavca i to u smislu povećanja iznosa naknade za mentore - 1.000 kuna za jednostavne programe po osobi, 1.200 za složenije programe i 1.500 za jako složene programe. Također, uvedene su i nove podmjere - Obrazovanje zaposlenih, Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja te Aktivacijski program.

U mjeri Javni rad u 2020. godini može se očekivati manji intenzitet potpore (50% troška minimalne bruto plaće) za određene ciljane skupine.

Potpore za očuvanje radnih mjesta i Stalni sezonac nastavljaju se provoditi bez izmjena.

IZVOR: Hrvatski zavod za zapošljavanje