Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za izvođenje radova na sanaciji oštećenog betonskog prilaza zgradi Kuglane u vlasništvu Udruženja obrtnika Nova Gradiška

Udruženje obrtnika Nova Gradiška prikuplja pisane ponude za izvođenje radova na sanaciji oštećenog betonskog prilaza zgradi Kuglane iz dvorišta Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška, sukladno ponudbenom troškovniku koji se nalazi u privitku.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 28. veljače 2018. godine do 15,00 sati. Ponude  stigle nakon naznačenog datuma dostave ponuda – neće se razmatrati.

 

 

 

 

 Ponudu treba dostaviti u pisanom obliku, sukladno zadanom ponudbenom troškovniku:

  • osobno, predajom u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška ili
  • putem redovne pošte (zaprimljeno u poštanskim uredima do 12,00 sati s datumom 28.02.2018.g.) na adresu: Udruženje obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, 35400 Nova Gradiška.

Ponude treba dostaviti u zatvorenim kovertama s naznakom:
NE OTVARATI- „PONUDA ZA USLUGE SANACIJE OŠTEĆENOG BETONSKOG PRILAZA KUGLANI“.

Rok valjanosti ponude je 45 radnih dana.

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najniža cijena. Međusobni odnosi s odabranim ponuđačem, odrediti će se prema međusobno potpisanom ugovoru o izvođenju radova.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za pregled lokacije za izvođenje radova, možete se obratiti u ured Udruženja obrtnika Nova Gradiška na adresi – Ulica Slavonskih graničara 20, Nova Gradiška ili na tel. broj 035/361-763 svaki radni dan u vremenu od 07,00 – 15,00 sati.

PONUDBENI TROŠKOVNIK-sanacija prilaza kuglani