Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju „58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja“.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi navedeni su u članku 22. Pravilnika o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Narodne novine br. 140/2023 i 152/2023). Detaljan prikaz troškova za prihvatljive aktivnosti nalazi se u Listi prihvatljivih troškova u Prilogu II. Pravilnika.

Korisnici sredstava za intervenciju 58.1.b.01. Ulaganja su poduzeća u sektoru vina (vinarije, fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom i prodajom proizvoda iz dijela II. Priloga VII. Uredbe (EU) 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.), organizacije proizvođača vina, udruženja dvaju ili više proizvođača ili sektorske organizacije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 7.822.750 EUR.

Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR.

Maksimalni iznos potpore po projektu iznosi:

  1. 1.500.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća
  2. 750.000 EUR za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
  3. 550.000 EUR za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više.

Potpora odnosno financijska pomoć Unije u vidu intenziteta potpore iznosi:

  1. 50% prihvatljivih troškova za mikro, mala i srednja poduzeća
  2. 25% od prihvatljivih troškova za poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR
  3. 24% prihvatljivih troškova za poduzeća sa 750 i više zaposlenih ili prometom od 200 milijuna EUR i više.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za intervenciju 58.1.b.01. – Ulaganja je od 22. siječnja 2024. od 12:00 sati do 01. ožujka 2024. do 12:00 sati.

Foto: freepik.com

PITANJA-I-ODGOVORI

L6_PP_O4-Plan-aktivnosti

Vino_ulaganja_Javni-natjecaj (1)

Uputa-za-popunjavanje-Zahtjeva-putem-AGRONET-a