Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Natječaj za izradu web stranice projekta Erasmus+ Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET

Hrvatska obrtnička komora, za projekt Erasmus+ Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET, broj projekta: 2022-1-HR01-KA220-VET-000086943, prikuplja ponude za izradu web stranice projekta.

Opis predmeta nabave

Izrada web stranice projekta Erasmus+ Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET što uključuje:
-    instalaciju WordPressa i vezanih alata,
-    prilagodbu WordPress teme po želji Naručitelja, u skladu s vizualnim identitetom kojeg osigurava Naručitelj,
-    punjenje stranice postojećim sadržajem,
-    testiranje funkcionalnosti stranice,
-    prebacivanje projekta s testnog na produkcijski poslužitelj i puštanje u rad,
-    održavanje web stranice u trajanju od 33 mjeseca,
-    SEO optimizaciju i analitiku web stranice,
-    konzultacije i korisničku podršku.

Količina: 1 komad

NAPOMENA: Ponuda treba sadržavati sve navedene elemente. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Datum dostave ponude: 16.1.2023.

-    u zatvorenim kuvertama s naznakom:
NE OTVARATI – PONUDA ZA IZRADU WEB STRANICE za projekt Erasmus+ Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET, broj projekta: 2022-1-HR01-KA220-VET-000086943

Adresa na koju se šalju ponude:
Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:
-    osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude
-    putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Ponude koje su nepotpune ili su stigle nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:
Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Opći uvjeti natječaja:
-    cijena ponude za uslugu nudi se kao u maloprodaji s posebno iskazanim PDV-om
-    cijena navedena u ponudi mora biti ovjerena potpisom i pečatom ponuđača
-    u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave
-    rok valjanosti ponude je 60 dana.

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o projektu obratite se na:

Zoran Varga
Tel: 01/4806 657
e-mail: zoran.varga@hok.hr i hok@hok.hr

Za dodatne informacije o natječaju obratite se na:

Zrinka Debeljak
Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651
e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr i hok@hok.hr

 

Natječaj - izrada web stranice - Joint Mentorship - 2022-01-09