Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Napomena za “stare” obveznike fiskalizacije

Hrvatska obrtnička komora ponovno naglašava obveze SVIH obrtnika koji su do stupanja na snagu novih odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (znači, do 1. srpnja 2017.) Ministarstvu financija, Poreznoj upravi već dostavili podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja (isto se prijavljivalo putem fiskalnih blagajni).

Svi takvi obrtnici dužni su u roku od 30 dana PONOVNO dostaviti podatke o svim poslovnim prostorima u kojima obavljaju djelatnost. Isto proizlazi iz odredbe čl. 19. prijelaznih i završnih odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 115/16).

Način na koji se sada, u razdoblju od 01. srpnja - 31. srpnja moraju ponovno prijaviti podaci o svim poslovnim prostorima, je isključivo putem sustava e-porezne. Putem servisa e-Porezna bit će omogućeno potvrditi ili promijeniti podatke s kojima do sada raspolaže Porezna uprava.

Na snazi je ostala i dalje mogućnost da svi obrtnici koji nisu korisnici e-Porezne, navedene podatke dostavljaju putem propisanog obrasca u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Dakle, takvi su obrtnici dužni dostaviti podatke po pojedinom poslovnom prostoru putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije (u nastavku: Obrazac), neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili prebivalištu.

Drugim riječima, ukoliko ste obveznici prijave podataka putem sustava e-Porezna, isto ne možete obaviti sami, već isto treba prijaviti Vaš knjigovođa. Napominjemo također, da će se buduće promjene vezane uz poslovni prostor također prijavljivati isključivo ovim obrascem – dakle putem elektroničkog servisa Porezne uprave e-Porezna (promjena radnog vremena npr., privremeno zatvaranje poslovnog prostora – godišnji, bolovanje …) te skrećemo pažnju na isto kako ne bi bili u prekršaju, budući da više nećete moći radno vrijeme promijeniti putem svoje fiskalne blagajne.

NAJČEŠĆE POGREŠKE U PRAKSI:

Oznaka poslovnog prostora iz stavka 2. točke 2. ovoga članka mora biti označena na isti način kao što će se navoditi na samom računu u dijelu broja računa – oznaka poslovnog prostora, propisanog u članku 11. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona.

Kao tip poslovnog prostora iz stavka 2. točke 4. ovoga članka navodit će se način poslovanja internetska trgovina, pokretna trgovina i slično, ako se djelatnost obavlja na terenu ili ako se radi o povremenim mjestima obavljanja djelatnosti.

Obveznik fiskalizacije podatak o vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru iz stavka 2. točke 5. ovoga članka dostavlja prema važećem šifarniku koji sadrži nacionalnu klasifikaciju djelatnosti.

Obveznik fiskalizacije podatak o datumu zatvaranja poslovnog prostora iz stavka 2. točke 8. ovoga članka dostavlja ako se poslovni prostor privremeno ili trajno zatvara.

OBRAZAC-PRIJAVE-PODATAKA-U-SUSTAVU-FISKALIZACIJE