Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Najava organizacije i sufinanciranja nastupa članova HOK-a na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024.

Pozivaju se hrvatski obrtnici i poduzetnici da iskoriste prigodu i prezentiraju svoje proizvode i usluge u organizaciji i sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova Hrvatske obrtničke komore na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024. koji će se održati od 16. do 20. travnja 2024. godine.

Radi se o važnom sajmu u Bosni i Hercegovini, koji brojkama od oko 700 izlagača iz preko 20 država, predstavlja kvalitetno mjesto prezentacije proizvoda i usluga koje obrtnici i poduzetnici nude na tržištu.

Međunarodni sajam gospodarstva Mostar objedinjuje izložbe sljedećih djelatnosti: izrada alata, obrada metala, strojogradnja, hidraulika i pneumatika, auto-industrija, elektroindustrija, prerada plastičnih masa, obrada kamena, prerada gume, drvna industrija, izrada namještaja, kemijska industrija, građevinarstvo, komunalna oprema, prehrambena industrija, medicinska oprema, informatika, grafika i izdavaštvo, turizam, tradicijski obrti, kolektivni nastupi zemalja...

Ovogodišnja zemlja partner sajma u Mostaru je Republika Hrvatska, što će svakako pridonijeti internacionalnoj posjeti poslovnih ljudi i inozemnih tvrtki.

Pregled osnovnih pokazatelja sajma iz 2023. godine:

  • preko 700 izlagača
  • paviljonski prostori i izložba na otvorenom na preko 30.000 m2
  • 26 država na sajmu
  • oko 33.000 posjetitelja
  • preko 300 akreditiranih novinara

Aktualne informacije vezane za sajamsku izložbu u 2024. godini:

Naziv sajma: 25. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru 2024

Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 16. - 20. 4. 2024.,10:30 – 18:30 sati sve dane sajma, osim zadnjeg dana kada sajam radi do 14:00 sati

Adresa sajma: Rodoč bb/Slobodna zona Hercegovina, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Internet stranice sajma:www.mostarski-sajam.comwww.mostar-fair.com

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu ključ u ruke“ – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i: dva natpisa, reprezentaciju na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-Mostar-Zagreb i postavu na štandu, dežurnu osobu, domaćicu, najavu nastupa prema službama sajma Mostar, besplatni Internet, sve potrebne informacije te kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, s logistikom nastupa HOK-a po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje za članove HOK-a od 50% iznosi 84,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno 105,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 168,00 EUR-a po m+ PDV (25%), odnosno 210,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, ali u slučaju vertikalnog panoa na stijeni iznosi 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

  1. prijavu – obavezno navesti potreban namještaj na štandu,
  2. podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koja se šalje na sajam,
  3. izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi za carinu“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 8. 3. 2024. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala:

  • u Hrvatsku obrtničku komoru na adresu: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili
  • putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, istu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se javiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona: 01/48 06 650, Dražen Horvat i/ili e-mail: drazen.horvat@hok.hr

Iskoristite priliku i prezentirajte svoje proizvode i usluge na ovome važnom sajmu u Bosni i Hercegovini u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore!

Pozivamo izlagače koji žele prvi puta prezentirati svoje proizvode ili usluge da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a, s obzirom na to da je zemlja partner Republika Hrvatska pa će dodatni fokus biti stavljen na hrvatske izlagače.

Prijavne materijale i uvjete nastupa na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024. godine možete pronaći na dnu ove stranice.

 

Izvor: https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/najava-organizacije-i-sufinanciranja-nastupa-clanova-hok-na-25-medunarodnom-sajmu-gospodarstva-u

 

 

Prijava izlaganja za 25. Međunarodnom sajamu gospodarstva u Mostaru 2024_članovi HOK-a

Prijava izlaganja za 25. Međunarodnom sajamu gospodarstva u Mostaru 2024_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a

Informacije o obradi podataka u svrhu prijave izlaganja na 25 Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024