Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Na vrijeme prijavite nastup na 22. sajmu ZEPS Zenica u listopadu!

Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira kolektivni nastup svojih članova na 22. Generalnom BH-sajmu ZEPS 2015. u Zenici, najvećoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini.

Izložbeni program sajma ZEPS obuhvaća ove djelatnosti: građevinarstvo, elektro-industrija, strojogradnja, proizvodnja i prerada metala, drveta, plastičnih masa, gume, izrada alata i naprava, izrada namještaja i opreme za uređenje doma, energetika, IT tehnologije …

Termin održavanja sajma je 6.-10.10.2015., a svečano otvorenje sajma planirano je da bude 6.10.2015. u 11 sati.

Izložbeni prostori sajma ZEPS čini 10.900 metara četvornih zatvorenog izložbenog prostora u paviljonima, i 5.900 metara četvornih otvorenog izložbenog prostora sajma.

Izložbeni prostor HOK-a na sajmu u Zenici 2015. je u paviljonu međunarodnih izlagača.

Sajam u Zenici okupiti će gotovo 400 izlagača iz 15 država svijeta, a očekivana sajamska posjeta je oko 45.000 posjetitelja, od čega više od 70 posto specijaliziranih posjetitelja - tvrtki i obrta.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu "ključ u ruke". Svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora, dobiva dva natpisa na štandu, reprezentaciju i hostesu na štandu, najavu nastupa, transport eksponata na relaciji Zagreb-Zenica-Zagreb i postavu na štandu, što je kompletna logistika potrebna za kvalitetan sajamski nastup.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, za članove HOK-a je 182,00 EUR/m2.

Puna cijena izlaganja za poduzetnike/ izlagače koji nisu članovi  HOK-a iznosi 249,00 EUR/m2.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni površine 1 m2.

Izlagački prostor HOK-a je ograničen, pa treba poslati prijavu što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu.

Izlagači prilikom prijave nastupa trebaju dostaviti:
1)   prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj
2)   podatke o robi koja se šalje na sajam
3)   izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”.

ROK PRIJAVE NASTUPA:  14. 08. 2015. ili do popune izložbenog prostora.

Dostava prijavne dokumentacije vrši se poštom u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili na telefaks broj 01/4846-610.

Osiguranje robe / eksponata: roba izlagača nije osigurana te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti, treba je osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, čime nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona 01/4806-650 - Dražen Horvat, e-mail: drazen.horvat@hok.hr i hok@hok.hr

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge na najznačajnijem sajmu u Republici Bosni i Hercegovini u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore!