Udruženje obrtnika Nova Gradiška

N A T J E Č A J o davanju u zakup poslovnog prostora

Udruženje obrtnika Nova Gradiška raspisalo je natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pisanih ponuda.

Predmet natječaja je poslovni prostor u Ulici slavonskih graničara 20, Nova Gradiška, smješten u prolazu za tržnicu, površine cca 60 m2. Poslovni prostor namijenjen je obavljanju trgovačke, uslužne i druge (tihe) djelatnosti, osim ugostiteljske i proizvodne djelatnosti.

Početna cijena mjesečne zakupnine ………………….     2.500,00 kn.

Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koji su državljani Republike Hrvatske te obrtnici i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koju namjeravaju obavljati u poslovnom prostoru.

Poslovni prostor  daje se u zakup na određeno vrijeme na rok od 5 godina u stanju u kakvom se trenutno nalazi (viđeno stanje), a budući zakupnik se obvezuje isti urediti i privesti ugovorenoj namjeni o svom trošku.  Može se ugovoriti produženje roka zakupa.

Natjecatelji koji sudjeluju u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu jedne početne zakupnine na žiro račun Udruženja obrtnika Nova Gradiška.

Pisane ponude  prikupljaju se zaključno sa 30. studenim 2015. godine, a u slučaju da se ne zaprimi niti jedna ponuda do zaključnog datuma natječaja, isti ostaje otvoren do zaprimanja prve pisane ponude.

Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora  te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, komunalna, vodna naknada i drugo).

Poslovni prostor se ne može dati u podzakup.

Sve potrebne informacije kao i dogovor oko termina pregleda poslovnog prostora  mogu se dobiti na  telefon broj 035/ 361-763  ili u uredu Udruženja obrtnika Nova Gradiška, Ulica slavonskih graničara 20, Nova Gradiška.

Cjelokupni tekst Natječaja kao i opće uvjete te sve podatke koje  ponuda za natječaj  mora sadržavati možete pronaći u privitku.

Natječaj o davanju u zakup poslovnog prostora