Udruženje obrtnika Nova Gradiška

MINPO objavio javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno - stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta.

  • Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva poduzetništva i obrta za organizaciju manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova i nacionalnih projekata promidžbe poduzetništva te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini. Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva (minpo.hr) i traje do iskorištenja sredstava.
  • Prihvatljivi korisnici su organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive (elektronski, tiskani i digitalni mediji) projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta, organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

o    Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove).

o    Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika,Turističke zajednice gradova , općina i županija ( za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove).

o    Trgovačka društva, obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva).

o    Pokroviteljstvo/sufinanciranje se ostvaruje putem sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu pokroviteljstva i sufinanciranje manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova/ ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva koje se održavaju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. 

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/ znanstveno - stručnom skupu ili nacionalnom projektu promidžbe poduzetništva i obrta godišnje (nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta mora sadržavati više povezanih aktivnosti s barem jednim nacionalno vidljivim događanjem (kroz medije) na godišnjoj razini i kontinuiranu promidžbu poduzetništva i to:

-          za znanstveno - stručne – skupove:

  • do 50.000,00 kuna za znanstveno - stručni skup međunarodnog karaktera
  • do 30.000,00 kuna za znanstveno - stručni skup državnog karaktera
  • do 20.000,00 kuna za znanstveno - stručni skup regionalnog karaktera
  • do 10.000,00 kuna za znanstveno - stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

-          za gospodarske manifestacije:

  • do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
  • do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera
  • do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera
  • do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

-          za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva i obrta do maksimalnog iznosa od 100.000,00 kuna

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje:

-          Za znanstveno - stručne skupove i gospodarske manifestacije: prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno - stručnog skupa i dr. Intenzitet potpore je do 40 % ukupnih troškova manifestacije, a do maksimuma predviđenog ovim JP.

-          Za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva i obrta prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora ili prostora u kojem se održava događaj, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, produkcije, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, organiziranja seminara te drugi zavisni troškovi projekta sukladno dostavljenom troškovniku. Intenzitet potpore je do 50 % ukupnih troškova nacionalnog projekta promidžbe poduzetništva i obrta, a do maksimuma utvrđenog iznosa predviđenog ovim JP.

Svi detalji dostupni su na web stranicama MINPO-a https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-prijavu-gospodarskih-manifestacija-znanstveno-strucnih-skupova-i-ostalih-aktivnosti-promidzbe-poduzetnistva-i-obrta-1405/1405