Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Minimalna plaća za 2021. – 4.250,00 kn

Uredbom o visini minimalne plaća (Nar. nov., br. 119/20) propisana je minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. u bruto iznosu od 4.250,00 kn.

Minimalna plaća je Zakonom o  minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 118/18) propisana kao najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu. Radnicima koji rade u nepunom radnom vremenu minimalna plaća se utvrđuje i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

Novi propisani iznos minimalne plaće odnosi se, dakle, za mjesec siječanj 2021. koju većina poslodavaca isplaćuje u mjesecu veljači 2021., do zaključno sa plaćom za mjesec prosinac 2021. koja se u pravilu isplaćuje u siječnju 2022.