Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Međunarodni sajam TEHNOMA u Skopju

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na Međunarodnom sajmu TEHNOMA u Skopju 2018., koji će se održati od 24. do 28. listopada 2018. godine.

Radi se o najvažnijem i najposjećenijem sajmu u Republici Makedoniji, koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.

Izložbeni program sajma TEHNOMA obuhvaća: obradu metala, izradu alata i naprava, elektro-industriju, strojogradnju, proizvodnju i preradu plastike, preradu drveta, preradu gume, građevinarstvo, obradu kamena, izradu mjernih instrumenata, izradu namještaja i opreme za uređenje doma, energetiku, opremanje interijera, IT tehnologije, prijevoz, logistiku, prezentacije stranih država, malo i srednje poduzetništvo…

Sajam u Skopju okupiti će preko 550 izlagača iz 18 država, a očekuje se oko 45.000 posjetitelja, od čega više od 70% specijaliziranih posjetitelja- tvrtki i obrta.

Sajam je dobro medijski popraćen, a svim izlagačima HOK-a Komora će, uz standardne najave u Katalogu sajma i putem službe marketinga sajma Skopje, omogućiti i dodatnu promociju i prema partnerskim obrtničkim i poduzetničkim institucijama u Republici Makedoniji.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu ključ u ruke - svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora, dobiva dva natpisa na štandu, domaćicu, reprezentaciju na štandu, najavu nastupa, transport eksponata na relaciji Zagreb-Skopje-Zagreb i postavu na štandu. Dakle kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

U nastavku su osnovne informacije o sajmu, a u prilogu možete pronaći i prijavu za nastup na Međunarodnom sajmu TEHNOMA  u Skopju 2018.
Ukoliko ste zainteresirani za nastup, ispunite prijavne materijale i dostavite ih u HOK u što kraćem roku, kako bi Hrvatska obrtnička komora pravovremeno pripremila izložbu.

Naziv sajma/adresa: Međunarodni sajam TEHNOMA 2018., VIP arena Boris Trajkovski , ulica 8. septemvri br 13 ,, Skopje, Makedonija, www.skopjefair.com.mk
Termin održavanja: 24.-28. 10. 2018.
Izložbeni prostori sajma TEHNOMA: Moderna dvorana površine oko 5.000 m2 zatvorenog izložbenog prostora sajma
Izložbeni prostor HOK-a na sajmu u Skopju 2018. -štand u dijelu izložbe gdje će biti smješteni međunarodni izlagači, na kojemu će osim izložbe obrtnika i poduzetnika biti i centralno mjesto promocije internacionalizacije poslovanja hrvatskih poduzetnika i info-pult HOK-a
Procjena broja posjetitelja sajma: oko 45.000

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 75,20 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 94,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 150,40 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 188,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Skopju.

Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:
1)      prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,
2)      podatke o robi koja se šalje na sajam,
3)      izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

ROK PRIJAVE NASTUPA:  07. 09 2018. ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili skenirane prijave elektronskom poštom: drazen.horvat@hok.hr

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robeizlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru:

Dražen Horvat, tel: 01/48 06 65, e-mail: drazen.horvat@hok.hr
Darko Prister, tel: 01/48 06 639, e-mail: darko.prister@hok.hr   

Iskoristite prigodu i prezentirajte svoje proizvode i usluge na najznačajnijem sajmu u Republici Makedoniji u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke Komore.

Hrvatska obrtnička komora posebno poziva izlagače koji se žele prezentirati prvi puta na ovom važnom sajmu da iskoriste sufinanciranje i pogodnosti nastupa u organizaciji HOK-a.

Prijava izlaganja za Međunarodni sajam TEHNOMA u Skopju 2018_članovi HOK-a.doc 261,00 kB

Prijava izlaganja za Međunarodni sajam TEHNOMA u Skopju 2018_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a.doc 259,50 kB

Privola za obradu osobnih podataka _ prijava Međunarodni sajam TEHNOMA u Skopju 2018.docx 11,08 kB