Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni poziv za dodjelu sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) raspisala je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava osiguranih Financijskim planom HAMAG-BICRO-a za 2017. godinu, s ciljem povećanja konkurentnosti malog gospodarstva, poticanja inovacijskih procesa i promicanja investicija u Republici Hrvatskoj.

HAMAG-BICRO sukladno Odluci dodjeljuje sredstva isključivo za aktivnosti prijavitelja iz točke II. kojima se promovira malo gospodarstvo (u daljnjem tekstu: aktivnosti) u sljedećem obliku:

  • Događanja (konferencija, sajam, gospodarski susret, radionica, edukacija/seminar, umrežavanje i slično)
  • Projekti i/ili programi (znanstvena publikacija/knjiga, poduzetnički projekt, medijski prilog/reportaža/uradak, analiza/istraživanje, edukativni projekt, studentski projekt i slično)
  • Ostale aktivnosti promocije malog gospodarstva

Za istu aktivnost pravo na dodjelu sredstava može ostvariti samo jedan korisnik. Istom prijavitelju se po ovom Javnom pozivu mogu dodijeliti sredstva za najviše dvije aktivnosti.

Pravo podnošenja prijava imaju samo oni prijavitelji koji će provesti aktivnost kojom se promovira malo gospodarstvo na području RH, a to su trgovačka društva, obrti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, turističke zajednice gradova i županija, obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove i udruge.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik i to troškovi organizacije aktivnosti (najam, zakup prostora i opreme, trošak logistike, trošak cateringa, trošak predavača, usluge prevoditelja, izrada promotivnih materijala i slično), troškovi realizacije projekta/programa (trošak naklade, tiska, prijeloma i dizajna), ostali troškovi koji su izravno povezani s provedbom aktivnosti promocije malog gospodarstva.

Sveukupan iznos sredstava koji će se dodijeliti po ovom Javnom pozivu iznosi 200.000,00 kn (dvjesto tisuća kuna). Pravo na dodjelu sredstava stječu prijavitelji koji temeljem ocjene njihovih prijava po kriterijima iz točke IV. Javnog poziva i Odluke ostvare 60 i više bodova.

Sredstva će se isplatiti prema sljedećim razredima:
60 – 70 bodova – 5.000,00 kuna
71 – 80 bodova – 10.000,00 kuna
81 – 90 bodova – 15.000,00 kuna
91 – 100 bodova – 20.000,00 kuna

Prijave za dodjelu sredstava za provedbu aktivnosti promocije malog gospodarstva mogu se podnijeti najkasnije do 23.03.2017. godine.

Sve informacije dostupne su na poveznici http://www.hamagbicro.hr/otvoren-javni-poziv-dodjela-sredstava-za-aktivnosti-promocije-malog-gospodarstva/