Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Nove Gradiške za 2023.

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Nova Gradiška za 2023. godinu raspisan Javni poziv za dodjelu potpora iz istog.

Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Gradu Nova Gradiška, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za gospodarstvo razvoj i EU fondove (u daljnjem tekstu Odjel), soba 60, III. kat na adresi Trg kralja Tomislava 1, te na službenoj stranici Grada www.novagradiska.hr. Ostale informacije mogu se zatražiti na broj telefona 035/366-095.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora otvoren je danom objave na službenoj web stranici Grada www.novagradiska.hr . Prijave (Zahtjevi) na Javni poziv dostavaljaju se u razdoblju od 17.10.2023-17.11.2023. Zahtjevi se razmatraju prema redosljedu prispijeća, a sredstva se dodjeljuju do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Nova Gradiška za 2023.

U nastavku se nalazi tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama za prijavu na svaku pojedinu mjeru te obrasci i ostala dokumentacija za prijavu.

JAVNI POZIV

Izjava -povezana društva

Obrazac 1.

Obrazac 2.

Obrazac 3.

Obrazac 4.

Obrazac 5.

Obrzac 6.

Obrazac-Izvjesce-o-iskoristenim-potporama-poduzetnici