Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Statuta Hrvatske obrtničke komore

Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore na 27. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. godine usvojio je Nacrt prijedloga Statuta Hrvatske obrtničke komore.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, otvara se javna rasprava u trajanju od 30 dana, objavom Nacrta prijedloga Statuta na mrežnoj stranci Hrvatske obrtničke komore.

Primjedbe i prijedlozi mogu se uputiti na hok@hok.hr zaključno do 12. studenoga 2020. godine.

Nacrt Prijedloga Statuta dostupan je OVDJE.

IZVOR: Hrvatska obrtnička komora