Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Izrađena web stranica Erasmus+ KA2 projekta Bequal.app: Benchmarking for Quality Assurance in Apprenticeships and Work Based Learning

U suradnji s partnerima iz Litve, Grčke, Italije, Slovenije i Njemačke, Hrvatska obrtnička komora provodi Erasmus+ projekt Bequal.app čiji je opći cilj unaprijediti osiguranje kvalitete u naukovanju i drugim oblicima učenja temeljenog na radu putem promoviranja kulture samoprocjene (benchmarkinga), mjerenja pokazatelja kvalitete i umrežavanja između strukovnih škola i poslodavaca.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Istražiti postojeće pristupe osiguranja kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu na europskoj razini;
  • Izraditi upitnike za samoprocjenu (benchmarking) za osiguranje kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu za strukovne škole i poslodavce;
  • Izraditi tematski portal o osiguranju kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu sa različitim sadržajima, dokumentima, poveznicama, člancima, filmovima;
  • Razviti dva on-line alata za mjerenje pokazatelja osiguranja kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu, od čega bi jedan bio namijenjen strukovnim školama a drugi poslodavcima;
  • Stvoriti mrežu strukovnih škola i poslodavaca te ju mobilizirati putem društvenih mreža.

Primarna ciljna skupina projekta su strukovne škole i poslodavci uključeni u provedbu naukovanja i učenja temeljenog na radu. Također, projekt je usmjeren prema dionicima u sustavu, donositeljima odluka, istraživačima i praktičarima.

Više informacija o projektu možete pronaći na: http://www.bequalapp.eu/hr/

Izvor: Hrvatska obrtnička komora