Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Izmjene i dopune Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

30. srpnja 2015. godine na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

Najznačajnije izmjene i dopune Pravilnika uključuju izjednačavanje prava u nazivu besplatnih .hr domena kod obrta i pravnih osoba, pravne i fizičke osobe mogu registrirati neograničen broj naplatnih .hr domena te je dozvoljena registracija brojčanih domena.

Dodatno, Upravno vijeće CARNeta će u roku od godine dana donijeti Odluku o postupcima i uvjetima registracija domena s dijakritičkim znakovima, domenama sastavljenim od jednog ili dva alfanumerička znaka i promjeni korisnika domena.

Dokument je dostupan na adresi http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_81_1560.html.