Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Najvažnije izmjene koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. odnose se na sljedeće:

- U svrhu praćenja odbitka pretporeza u iznosu 50% propisuje se da se podaci o tome evidentiraju u Obrascu PDV-a i to u polju VIII.1.1.2. (nabava osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz). U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz članka 61. stavka 2. Zakona o PDV-u uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time. Primjerice, ako porezni obveznik nabavi osobni automobil vrijednosti 120.000 kuna plus 30.000 kuna PDV u polju VIII.1.1.2. iskazuje 60.000,00 kuna (dio porezne osnovice temeljem koje je odbijen pretporez).

- Za nastanak porezne obveze u graditeljskoj djelatnosti propisuje se da nije potrebna ovjera situacije od strane nadzornog tijela i u slučaju kada građevinske usluge tuzemnom poreznom obvezniku obavlja strani porezni obveznik na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze propisan člankom 75. stavkom 2. Zakona o PDV-u.

- Propisuje se da obveza obračuna PDV-a ne nastaje za plaćene ili primljene predujmove u vezi s isporukom dobara koju tuzemnom primatelju obavi strani porezni obveznik odnosno u vezi s isporukom dobara koje tuzemni porezni obveznik obavi stranom poreznom obvezniku.

- Propisuju se ostala pojašnjenja i nomotehnička usklađenja na području PDV-a (ispravak pogrešne oznake za KN u vezi sirka u zrnu te jesu li u slučaju primjene oslobođenja od PDV-a u okviru putničkog prometa dobra iznesena izvan EU prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka).

Tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost možete preuzeti ovdje.