Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Izmjena Pravilnika o porezu na dohodak – povećani iznosi neoporezivih primitaka

U Narodnim novinama br. 112/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak kojim su povećane svote neoporezivih primitaka.

Od 1. listopada 2022. poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo isplatiti:

1. Prigodnu nagradu ( božićnice, naknada za godišnji odmor i sl.) do 5.000,00 kuna godišnje
2. Otpremninu prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 kuna
3. Dar djetetu do 15 godina života (koje je do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina života) do 1.000,00 kuna godišnje
4. Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 3,00 kune po prijeđenom kilometru
5. Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 7.500,00 kuna godišnje
6. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 6.000,00 kuna godišnje
7. Dar u naravi 1.000,00 kuna godišnje

Tako je poslodavcima omogućeno da od 1. listopada 2022. isplate razliku neoporezivog primitka do novo propisanog neoporezivog iznosa osim za neoporezivi iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Neoporeziva naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za relacije prijeđene do 30. rujna 2022.godine iznosi 2,00 kn po prijeđenom kilometru.

Od 1. siječnja 2023. godine poslodavcima će biti omogućeno da istom radniku u tijeku godine iznos neoporezivog primitka za trošak prehrane isplati na dva propisana načina, koji su određeni na mjesečnoj razini, a ne više godišnjoj:

- 500,00 kn mjesečno u novcu odnosno

- 1.000,00 kn mjesečno ako se prehrana omogućava na temelju vjerodostojnih isprava tj. propisano je ograničenje po mjesecima za svaki od navedenih primitaka.

Isto tako će biti moguće da se odjednom neoporezivo isplati primitak i za više propuštenih mjeseci istog poreznog razdoblja i moći će se isplatiti za mjesece unatrag u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje se isplaćuje, ali ne više za mjesece unaprijed.

Navedena mogućnost nije dopuštena do 31. prosinca 2022. odnosno nije dopušteno istom radniku u tijeku godine omogućiti neoporezivu prehranu na oba propisana načina.

Više na sljedećoj poveznici: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3430&List=Vijesti

 

Izvor: https://www.hok.hr/aktualno/izmjena-pravilnika-o-porezu-na-dohodak-povecani-iznosi-neoporezivih-primitaka