Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Izglasan novi Zakon o zaštiti životinja

U Narodnim novinama broj 102/17. objavljen je novi Zakon o zaštiti životinja, koji je stupio na snagu 25.10.2017., osim članka 70., članka 71., članka 86. stavka 1. točke 8., članka 90. točaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 31. prosinca 2018.

Novi Zakon o zaštiti životinja donosi mnoge pozitivne novosti, ali propisuje i veće kazne za neodgovorne građane, odgovorne osobe, gradove i županije. Zakonom je zabranjeno ubijanje životinja u skloništima nakon 60 dana. Zakon propisuje osnivanje najmanje jednog „no kill“ skloništa na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje, a jedinice lokalne samouprave obavezne su sudjelovati u financiranja osnivanja i rada skloništa za napuštene životinje.

Mimo pasa, novi Zakon o zaštiti životinja, među ostalim, zabranjuje držanje u zatočeništvu medvjeda (osim u zoološkim vrtovima i skloništima) i dupina, prodaju tvorova u trgovinama, čupanje perja živoj peradi, korištenje kopitara za izvlačenje drva iz šume (osim u teško pristupačnim područjima), držanje divljih životinja u ugostiteljskim objektima i u svrhu prikazivanja javnosti; ubadanje, vješanje, potapanje, gušenje ili namjerno gaženje životinja prijevoznim sredstvima; spolni odnos sa životinjama pri čemu se osobi, uz novčanu kaznu, može izreći i oduzimanje kućnog ljubimca i zaštitna mjera zabrane držanja i nabavljanja druge životinje.

Link na Zakon  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_102_2342.html