Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Izdan novi statistički godišnjak Obrtništvo u brojkama za 2016.

Hrvatska obrtnička komora izdala je novi statistički godišnjak Obrtništvo u brojkama za 2016. godinu u elektroničkom obliku.

Statistički podaci o obrtima prvi put su objavljeni 2006. godine kao godišnjak, u kojem su bili obuhvaćeni podaci o obrtima od 2003. do 2005. godine te se od tada redovito objavljuju kao godišnji podaci ili polugodišnje informacije, dostupne na Internet stranici Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr

Od 2009. godine podatke o obrtima objavljujemo dva puta godišnje u digitalnom obliku i javno su dostupni na Internet stranici Hrvatske obrtničke komore, potkategorija Statistika.

Statističke informacije koje objavljujemo godišnje i polugodišnje sadrže sve dostupne podatke o obrtima i obrtnicima iz raznih izvora razrađene na razini županija i Republike Hrvatske. Podaci za Grad Zagreb u statističkim informacijama iskazani su zasebno, osim za podatke o obrazovanju.

Na godišnjoj razini prate se podaci o obrazovanju za obrtnička zanimanja, kao i podaci o obrtnicima – umirovljenicima.

Kod izrade Statističkih informacija, osim podataka iz Knjige obrtnika – članova Hrvatske obrtničke komore, korišteni su podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Državnog zavoda za statistiku.

Na kraju statističkih informacija nalazi se Pojmovnik kako bi se kod nekih podataka izbjeglo njihovo pogrešno tumačenje. Naime, u praksi se često pojmovi obrt, obrtnik, vlasnik – ortak, obrtnik osiguranik Mirovinskog osiguranja, koriste kao sinonimi.

Podatke obrađuje i priprema Odjel za obrazovanje, razvoj ljudskih potencijala i informacijski sustav, Služba za informatiku i analitiku Hrvatske obrtničke komore.