Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Izbori za tijela Udruženja obrtnika Nova Gradiška (mandatno razdoblje 2018. – 2022. godine)

Sukladno Odluci Hrvatske obrtničke komore o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava,  Skupština Udruženja obrtnika Nova Gradiška na svojoj 10. sjednici donijela je Odluku o kriterijima za provođenje izbora za tijela Udruženja obrtnika Nova Gradiška za mandatno razdoblje 2018. – 2022. godine.

Izbori za tijela Udruženja obrtnika započet će održavanjem sjednica Cehova Udruženja za izbor vodstva istih, a završiti konstituiranjem Skupštine.

Pisani pozivi za izborne sjednice Cehova uputiti će se svim članovima Udruženja obrtnika Nova Gradiška, prema registriranoj glavnoj djelatnosti.

Kandidati za članove tijela Udruženja moraju ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Udruženja i Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora za tijela jedinstvenog komorskog sustava:

- članstvo u HOK-u, odnosno Udruženju obrtnika,
- plaćeni obvezni komorski doprinos,
- da im odlukom Suda časti HOK-a nije izrečena mjera prestanka obavljanja obrta u trajanju od šest mjeseci do pet godina, mjera prestanka obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika i/ili mjera zabrane obnašanja funkcija u tijelima i radnim tijelima  HOK-a, područne obrtničke komore odnosno udruženja obrtnika za jedno, dva ili tri mandatna razdoblja.

Obrtnici koji su u zadnjih dvanaest mjeseci prije datuma početka izbora imali privremenu obustavu obavljanja obrta duže od šest mjeseci ukupno, osim privremene obustave obavljanja obrta iz razloga: sezonskog obavljanja obrta, godišnjeg odmora te bolovanja, ne mogu biti birani u tijela i radna tijela Udruženja.

Udruženje obrtnika Nova Gradiška poziva sve članove da se odazovu pozivima na sjednice Cehova.

Odluka o kriterijima za provođenje izbora za tijela UONG - mandatno razdoblje 2018.-2022.

2018_OBRAZAC-1-UO_izvjesce_predstavnici_cehovi_za_SK-UO
2018_OBRAZAC-2-UO_izjava_prihvat_kandidatura_predsjednik_UO
2018_OBRAZAC-3A-UO_izjava_prihvat_kandidatura_tijela_UO
2018_OBRAZAC-3B-UO_izjava_prihvat_kandidatura_radna_tijela_UO
2018_OBRAZAC-4-UO_izvjesce_predsjednici_cehova_za_Upravni-odbor-UO
2018_OBRAZAC-5C-UO_potvrda_aktivnost_u_tijelima_UO
2018_OBRAZAC-7-UO_izjava_neizrecena_mjera_Suda_casti
2018_OBRAZAC-8-UO_izjava_podaci_suglasnost