Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Informacija o pravima obrtnika za vrijeme vježbe po pozivu MORH-a za pričuvu

Ministarstvo obrane RH krajem 2019. godine pozivalo je razvrstane pričuvnike na vježbe i osposobljavanje. Slijedom obavijesti MORH-a o statusu i pravima pričuvnika, provjerili smo status obrtnika te iz MORH-a telefonski dobili detaljniju informaciju koju prenosimo u nastavku:
Vezano uz prava na naknadu zbog sudjelovanja u vježbi za pričuvnike, zahtjevi obrtnika rješavaju se na isti način kao i zahtjevi poslodavca za radnike. Potrebno je da obrtnik:

-   podnese pisani zahtjev MORH-u u kojem navodi
-    iznos koji potražujete
-    IBAN na koji se treba izvršiti isplata naknade
-    zahtjev se dostavlja na adresu
Ministarstvo obrane RH
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Stančićeva 6
10000 ZAGREB

-    uz zahtjev treba priložiti
-    potvrdu o sudjelovanju u vježbi, koju izdaje zapovjednik posljednjeg dana vježbe
-    dokaz o plaćenim doprinosima.
Za radnika, obrtnik treba priložiti obračun plaće i dokaz o isplati (npr. izvod žiro računa).
Obračun naknade za obrtnika temelji se na osnovici i plaćenim doprinosima te se izračunava razmjerno danima provedenima na vježbi:
(osnovica + doprinosi) : br.dana u mjesecu x br.dana na vježbi
i uz to treba priložiti dokaz o plaćenim doprinosima za obrtnika, kao što je izvod žiro računa ili ispis porezne kartice (e-Porezna), ovjereno od strane obrtnika.

Ostale informacije o pravima pričuvnika mogu se pronaći na stranicama MORH-a