Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini.

Program ima za cilj kroz financijsku pomoć gospodarstvima, obuhvaćenim provođenjem mjera iz Naredbe, osigurati naknadu po uvjetnom grlu stoke (u daljnjem tekstu: UG) zbog otežanog poslovanja kako bi se ublažili gubici nastali provođenjem mjera za suzbijanje bolesti.

Program će se provoditi kroz mjeru izravne financijske pomoći u obliku naknade po UG gospodarstvima pogođenim problemima u poslovanju uslijed provođenja naređenih mjera za suzbijanje bolesti bedrenice.

Prihvatljivi korisnici:

Potpora se ne može dodijeliti korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu temeljem Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom KLASA: 022-03/22-04/440, URBROJ: 50301-05/31-22-3 od 17. studenog 2022. i Pravilnika o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom („Narodne novine“, broj 144/22).

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću, koja se bave stočarskom proizvodnjom.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) biti upisani u Registar farmi i imati upisana grla u Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) na dan 18. srpnja 2022. godine,

c) biti navedeni na izvještaju veterinarske inspekcije Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: Izvještaj) o cijepljenim životinjama na zajedničkim pašnjacima Osekovsko polje, Repušničko polje, Gračansko polje i područje zajedničkog pašnjaka Veliko Svinjičko u skladu s Naredbom.

Na korisnike potpore se primjenjuje Deggendorfsko načelo te moraju ispunjavati druge uvjete propisane ovim Programom.

Prihvatljiva grla:

Za potporu su prihvatljiva sva grla korisnika koja pripadaju vrstama goveda, kopitari, koze, ovce upisana u JRDŽ na dan 18. srpnja 2022. godine. Potpora se dodjeljuje po UG.

Izravna pomoć kroz naknadu po UG zbog problema u poslovanju uslijed provođenja naređenih mjera isplaćuje se jednokratno na temelju ukupnog broja grla. Ovu potporu grlo može ostvariti samo jednom u svom životu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u provedbi ove mjere obavlja zaprimanje zahtjeva, administrativnu kontrolu i isplatu potpora u skladu sa svojim ovlastima i procedurama, a u skladu sa zakonskim okvirom za pružanje državne potpore.

Iznosi potpore:

Financijska potpora po prihvatljivom UG iznosi 73,24 eura.

Pravilnikom o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini, detaljno će se propisati način, rokovi i dokumentacija potrebna za podnošenje zahtjeva, administrativna kontrola zaprimljenih zahtjeva, način konverzije broja grla u UG, odobravanje i isplata potpore, te način izvještavanja, kontrola na terenu i povrat potpore.

Nacrt Pravilnika o provedbi programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom u 2023. godini možete pogledati na sljedećoj poveznici na e-Savjetovanja.

Izvor: hok.hr https://www.hok.hr/aktualno-obavijesti/program-pomoci-uzgajivacima-stoke-zbog-posljedica-zaraze-stoke-bedrenicom-u-2023-godini

Izvor_foto: freepik.com