Udruženje obrtnika Nova Gradiška

HOK organizira i sufinancira nastup članova na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2018.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2018. (IHM 2018.).

Radi se o najvećem obrtničkom sajmu u svijetu sa preko 1.100 izlagača iz 60 država. Sajam je mjesto prezentacije najnovijih tehnoloških dostignuća obrtništva i prateće industrije, novih trendova u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu, na kojemu su hrvatski obrtnici tradicionalno prisutni više od dvadeset godina, a koji će posjetiti preko 130.000 posjetitelja.

Izložba Međunarodnog obrtničkog sajma u Münchenu 2018. godine održava se u 7 moderno opremljenih paviljona sajma, paralelno sa sajmom „GARTEN MŰNCHEN 2018.“,  na površini izlaganja od 75.000 m koja obuhvaća tematski grupe izlaganja: „Tehnika i transport“, „Gradnja i modernizacija“, „Stanovanje i uređenje“, „Obrtništvo i malo poduzetništvo kao generator razvoja gospodarstva“, a branše koje se prezentiraju na sajmu, uz skupne nastupe zemalja putem obrtničkih i gospodarskih komora, obuhvaćaju sljedeće djelatnosti: obradu metala, proizvodnju strojeva i opreme, obradu drveta, izradu alata, građevinsku stolariju i materijale, proizvodnju namještaja, preradu plastike i gume, građevinarstvo, obnovljive izvore energije, elektroniku i energetiku, umjetničke i tradicijske obrte, ručni rad te svu ostalu ponudu obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu „ključ u ruke“ –svaki izlagač priprema svoje prezentacije na sajmu, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama, dobiva i dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, domaćicu na štandu, transport eksponata na relaciji Zagreb-München-Zagreb te postavu na štandu, najavu nastupa prema službama sajma München, tehničke podatke, upute, kompletnu logistiku potrebnu za kvalitetan sajamski nastup.

Hrvatska obrtnička komora će o nastupu hrvatskih obrtnika/poduzetnika informirati i partnersku Obrtničku komoru za München i Gornju Bavarsku, kako bi što veći broj njemačkih poduzetnika, kao i posjetitelja sajma, dobio informaciju o profilu izlagača iz Hrvatske koji će se predstaviti svojim proizvodima i uslugama na sajmu.

U nastavku dostavljamo osnovne informacije, a u privitku prijavu te uvjete nastupa na sajmu:

Naziv sajma: Međunarodni obrtnički sajam München 2018. (IHM 2018.), www.ihm.de

Adresa sajma: Willy-Brandt-Allee 1, D-81829 München; Njemačka

Termin održavanja i radno vrijeme sajma: 07. – 13.03.2018.;

Radno vrijeme sajma: 09,30 – 18,00 sati

Štand HOK-a i izlagača HOK-a: paviljon C2, međunarodne izložbe, štand br.: C2/464,

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu “ključ u ruke”, uz sufinanciranje HOK-a za članove HOK-a od 50% iznosi 78,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno ukupno za platiti 104,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Puna cijena izlaganja po principu „ključ u ruke” standardno uređenog izložbenog prostora, za poduzetnike koji nisu članovi HOK-a iznosi 156,00 EUR-a po m2 + PDV (25%), odnosno 208,00 EUR/m2 standardno uređenog izložbenog prostora.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

1)      prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu
2)      podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam
3)      izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.

ROK PRIJAVE NASTUPA: 15. 01. 2018. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610.

Osiguranje robe/eksponata: izlagačka roba za vrijeme sajma nije osigurana, a ako izlagač ima robu veće vrijednosti, tu robu može osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.

Otprema robe: izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište izvođača štanda te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore ako imaju dugovanja prema komorskom sustavu!

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za organizirani i sufinancirani nastup, ispunjene prijavne materijale što prije dostavite u Hrvatsku obrtničku komoru, kako bi stručna služba Komore na vrijeme pripremila Vaš nastup na sajmu.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru:
Dražen Horvat
Telefon: 01/48 06 650; Telefaks: 01/48 46 610, Elektronička pošta: drazen.horvat@hok.hr
Darko Prister
Telefon: 01/48 06 639, Elektronička pošta: darko.prister@hok.hr

Iskoristite ovu prigodu te svoje proizvode i usluge predstavite na najvažnijem obrtničkom sajmu u Europi u organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore!

Prijava izlaganja za Međunarodni obrtnički sajam u Münchenu 2018_članovi HOK-a.doc 134,00 kB

Prijava izlaganja za Međunarodni obrtnički sajam u Münchenu 2018_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a.doc 132,50 kB