Udruženje obrtnika Nova Gradiška

HBOR omogućava odobrenje kredita do 25 tisuća eura samo uz mjenice i zadužnice

Poduzetnicima koji imaju do 10 zaposlenih olakšan je pristup financijskim sredstvima zbog značajno smanjenih zahtjeva za instrumentima osiguranja.

Program mikrokreditiranja provodi se uz CIP garanciju, zahvaljujući kojoj su za osiguranje povrata kredita dovoljne mjenice i zadužnice, odnosno osiguranje na opremi, ali onoj koja se kupuje iz kredita.

Krediti se odobravaju mikropoduzetnicima (do 10 zaposlenih) putem poslovnih banaka.

Cilj Programa je financiranje mikro poduzetnika u svrhu:

 • samozapošljavanja
 • osnivanja obrta i trgovačkih društava
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
 • povećanja broja novih radnih mjesta

Program je namijenjen financiranju:

 • osnovnih sredstava (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaju, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)

i/ili

 • obrtna sredstva

Krediti se odobravaju na rok do 5 godina uključujući poček do godine dana, a maksimalni iznos kredita iznosi 25 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti.

Kreditni program provodi se putem sljedećih poslovnih banaka:

 • Croatia banka d.d.
 • Erste & Steiermärkische Bank d.d.
 • Hrvatska poštanska banka d.d.
 • Kentbank d.d.
 • OTP banka Hrvatska d.d.
 • Partner banka d.d.
 • Podravska banka d.d.
 • Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Sberbank d.d.
 • Slatinska banka d.d.
 • Veneto banka d.d.

Više na http://www.hbor.hr/mikrokreditiranje-uz-potporu-eu01