Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Godišnji obračun poslovanja obveznika poreza na dohodak za 2018. godinu

Podsjećamo da se bliži zakonski rok predaje godišnje prijave poreza za obveznike poreza na dohodak za 2018. godinu

Godišnja porezna prijava za 2018. godinu predaje se na obrascu DOH nadležnoj ispostavi Porezne uprave osobno ili putem sustava e-porezne.

Rok za podnošenje godišnje porezne prijave za 2018. godinu na Obrascu DOH je do 28. veljače 2019. godine.

Obrazac DOH nalazi se u privitku, a sve ostale obrasce možete pronaći na web stranici HOK-a https://bit.ly/2THE2m8.