Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Ecolabel za proizvode i usluge

Ecolabel oznaka promiče ekološku izvrsnost, pomaže pri identifikaciji proizvoda i usluga koji imaju smanjen utjecaj na okoliš, od početne faze uporabe sirovina, preko proizvodnje pa sve do njihova korištenja i konačnog odlaganja.

Ona daje potrošačima mogućnost informiranja i izbora tipa proizvoda i usluga te utječe na donošenje ekološki odgovorne odluke i izbor. EU Ecolabel namijenjen je za 32 skupine proizvoda i za 2 skupine usluga; usluge kampa i turističke usluge smještaja  http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en

Pravilnikom o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel objavljen u Narodnim novinama  116/2016  u prvom redu usklađuje se Uredba (EZ) br. 66/2010, uređuje se postupak dodjele i visina naknada za znak zaštite okoliša Europske unije te sastav i način rada savjetodavnog stručnog povjerenstva, kao i sudjelovanje pojedinaca, udruga i organizacija u postupku dodjele znaka EU Ecolabel te druga pitanja s tim u vezi. Dodjela Znaka EU Ecolabel utjecat će na poticanje razvoja novih tehnologija putem proizvodnje i potrošnje proizvoda manje štetnih za okoliš, smanjenja onečišćenja okoliša i racionalnijeg gospodarenja sirovinama i energijom. Znak EU Ecolabel je važan za one proizvode kod kojih se već odabirom sirovina, tehnologija, proizvodnog postupka i davanja usluga može smanjiti negativni učinak na okoliš i prekomjerna potrošnja prirodnih dobara.

Uredba (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. prosinca 2009. godine o europskom znaku zaštite okoliša (EU Ecolabel) propisuje program dodjele znaka zaštite okoliša koji je namijenjen promicanju proizvoda sa smanjenim utjecajem na okoliš tijekom životnog ciklusa proizvoda. Znak zaštite okoliša EU Ecolabel se stavlja na hranu i proizvode koji zadovoljavaju kriterije propisane ovom Uredbom. EU Ecolabel ističe poštivanje visokih kriterija zaštite okoliša iznad propisanog zakonskog minimuma.  Proizvođač i svi drugi sudionici u dodjeli Znaka EU Ecolabel sudjeluju dragovoljno, želeći pokazati što su učinili glede smanjenja onečišćenja okoliša, utroška sirovina i energije.

U Uredbi je propisano da svaka država članica imenuje Nadležno tijelo (Competent body) za izvršenje zadataka predviđenih ovom Uredbom. U svrhu razmjene informacija i iskustava, Europska komisija osniva radnu skupinu (Component body forum) nadležnih tijela koja se sastaju najmanje 2 puta godišnje. Europska komisija osniva Odbor Europske unije za znak zaštite okoliša (European Union Ecolabelling Board – EUEB) koji čine predstavnici nadležnih tijela svih država članica i drugih zainteresiranih strana. Zadatak je Odbora preispitivanje i razvijanje kriterija za dodjelu znaka zaštite okoliša EU te provođenje programa dodjele znaka zaštite okoliša.

Pravilnikom je opisano postupanje Nadležnog tijela - povjerenstva koje će provoditi dodjeljivanje znaka EU Ecolabel i koje mora biti neovisno i nepristrano, mora imati osposobljeno osoblje koje će ocjenjivati sukladnost s Uredbom (EZ) br. 66/2010, a osoblje se mora pridržavati najviših standarda profesionalnog odnosa.