Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Dostava izvješća o licenciranim radovima u šumarstvu

Odredbama novoga Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencija (odobrenja) za radove iz područja šumarstva, lovstva i drvne industrije od 21. prosinca 2015. godine, člankom 13., utvrđena je obveza nositelja licencija na dostavu pisanoga izvještaja o ugovorenim i izvršenim količinama do zaključno 28. veljače za prethodnu poslovnu godinu.

Kako je objavljeno na stranicama Hrvatske obrtničke komore, Pravilnikom se propisuje način izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licencije (odobrenja) za izvoditelje radova u šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji - tehnologiji, koje poslove sukladno Zakonu o šumama i Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, provodi Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Podsjećamo:
(1) Izvoditelj radova je pravna ili fizička osoba koja je registrirana za izvođenje radova iz područja šumarstva i lovstva, odnosno iz područja drvne industrije - tehnologije, a kroz postupak licenciranja je i potvrđena kao kvalificirana i poslovno sposobna za njihovo izvođenje;

(2) Licenciranje izvoditelja radova je postupak u kojem od države ovlaštena institucija (Komora) u posebnom postupku potvrđuje da pristupnik ispunjava propisane strukovne kriterije koji ga čine stručno kvalificiranim i poslovno sposobnim za izvođenje radova iz područja šumarstva, lovstva odnosno drvne tehnologije, a za što mu se izdaje strukovna licencija. Vrste šumarskih radova za koje Komora izdaje licenciju su: 1. izrada šumskogospodarskih i lovnogospodarskih planova 2. radovi uzgajanja šuma, šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo 3. radovi zaštite šuma od štetnih organizama, požara i elementarnih nepogoda 4. radovi pridobivanje drva iz šume 5. radovi izgradnje i održavanja šumske infrastrukture 6. radovi urbanog šumarstva 7. radovi ekologije i očuvanja bioraznolikosti šuma 8. radovi doznake stabala 9. vođenje šuma šumoposjednika

Upućujemo licencirane izvoditelje radova na dostavu izvještaja do 28.veljače 2016. u odgovarajućoj tablici.