Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Doprinos za zdravstveno osiguranje ostaje 7,5%

Za osobe koje ostvaruju primitke po osnovi drugog dohotka ili obavljaju drugu djelatnost, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje i dalje će se obračunavati po sniženoj stopi od 7,5%

Stupanjem na snagu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/18 ) 01. siječnja 2019. godine stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje povećava s 15% na 16,5%.

Osobe koje ostvaruju primitke po osnovi drugog dohotka ili obavljaju drugu djelatnost i dalje će doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje obračunavati po sniženoj stopi od 7,5%. Budući da ne dolazi do promjene članka 14. stavka 2. Zakona o doprinosima, obračunska stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje ostaje nepromijenjena za navedenu kategoriju poreznih obveznika.

Također, bitno je izvijestiti da unatoč velikom uloženom trudu Hrvatske obrtničke komore po pitanju ukidanja obveze obrtnika za dostavu JOPPD obrasca za obračun obveznih doprinosa, navedeno ostaje nepromijenjeno.

Službenim očitovanjem Porezne uprave navodi se da ukidanje obveze obrtnika za dostavu JOPPD obrazaca za obračun obveznih doprinosa nije planirano, budući da je cilj uvođenja obveze samoutvrđivanja doprinosa za obveznike bio potaknuti ih na dobrovoljno ispunjavanje zakonskih obveza. Stajalište je Porezne uprave da propisane obveze ne predstavljaju dodatan teret za obveznike. Hrvatska obrtnička komora i dalje će inzistirati da se ta obveza obrtnicima regulira na primjereniji način.