Udruženje obrtnika Nova Gradiška

Donesene nove smjernice za provedbu aktivne politike zapošljavanja od 2018. do 2020. godine

U okviru 73. sjednice Vlade Republike Hrvatske prihvaćen je Prijedlog zaključka o donošenju Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju za 2018. do 2020. godine.

Na temelju donesenih Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2018.- 2020. godine Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prihvatilo je Uvjete i načine korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a u 2018. godini.

Predstavnici Hrvatske obrtničke komore sudjelovali su u Radnoj skupini za izradu Smjernica koje su, kako je naveo ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić, strateški dokument koji će omogućiti korištenje aktivne politike zapošljavanja.

Ministar je istaknuo i koja su tri primarna cilja Smjernica. Prvi je povećanje  stope zaposlenosti kao ključna mjera za održivost mirovinskoga sustava i za održavanje investicija.  Vlada ima ambicije da se ostvari zaposlenost od 68%. Poseban je cilj povećanje stope zaposlenosti mladih od 15 do 29 godina na 45,7 posto te povećanje zaposlenosti starijih osoba na 55 posto te smanjenje udjela dugotrajno nezaposlenih osoba na 43,9 posto do 2020.

Drugi je cilj usklađivanje ponude i potražnje, odnosno tržišta rada i sustava obrazovanja za što je trećina sredstava osigurana iz Europskog socijalnog fonda, dok je treći cilj pojačati informiranost sudionika na tržištu rada.

Predstavljajući novitete u Smjernicama ministar je naglasio kako je cilj bio jačanje mjera koje su uspješne, a među uspješnijima je mjera samozapošljavanja u kojoj 80% tvrtki koje dobiju potporu prežive prvu godinu. U okviru te mjere potpore se povećavaju s 35 000 kuna na 55 000 kuna, odnosno ako se akumuliraju dvije osobe mogu dobiti 110.000 kuna, četiri 220.000 kuna, a ukoliko se pet osoba udruži u zadrugu mogu dobiti 275.000 kuna.

Drugi veliki iskorak koji za cilj ima povećanje cijene rada je jačanje pripravništva. Financiranje pripravništva  u realnom će sektoru iznositi 50 posto iznosa bruto plaće bez gornjeg ograničenja i uključit će i trošak prijevoza. U javnim službama će se pripravništvo financirati u područjima zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi u iznosu od 100 posto.

„Riječ je o paketu „Od mjere do karijere“  čija je vrijednost ove godine bila 1,5 milijardi kuna, a sljedeće će godine vrijediti oko 1,6 milijardi kuna“, pojasnio je ministar i nadodao da pored tog paketa postoje specijalizirani programi kojima je cilj zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, posebice žena, mladih i osoba s invaliditetom.

Detaljne informacije nalaze se na web stranici: http://mjere.hr/